Bognes
Bognes (Per Helge Seglsten)

Riksveiferger i Nordland

Oppdrag utlyst: Hvem skal drifte riksveifergene utslippsfritt fram til 2032?

Nå skal fergene som binder sammen Nord-Norge elektrifiseres.

Statens vegvesen har lyst ut konkurransen om å få drifte riksveiferjesambandene Bognes-Skarberget og Drag-Kjøpsvik i perioden første desember 2022 til 30. november 2032 - eller fram til sommeren 2034 dersom Vegvesenet bruker opsjonen på 18 inntil måneders forlengelse av kontrakten.

Det er også en opsjon om å kunne utvide kontrakten ved at reservefartøy settes inn den ordinære fergedriften.

Bognes-Skarberget fører E6 over Tysfjorden, mens Drag-Kjøpsvik fører riksvei 827 over samme fjord. Drag – Kjøpsvik er en alternativ rute som blir benyttet mye av tungtrafikk, og fergene på de to sambandene avlaster hverandre når det er  problemer med trafikkavviklingen, for eksempel ved stengt vei eller redusert fremkommelighet.

Det er Torghatten Nord som drifter de to fergestrekningene i dag.

Les også

 

 

Skal driftes uten utslipp

Pris er eneste tildelingskriterium for den nye 10-årskontrakten, men det stilles krav om at fergene i den kommende kontraktsperioden skal være utslippsfrie - noe som i praksis betyr at fergene må være batterielektriske eller bruke hydrogen eller amoniakk som energibærer.

Kravet om at minst 90 prosent av energiforbruket til de tre fartøyene som skal trafikkere sambandene (to ferger mellom Skarberget og Bognes, og en ferge mellom Drag og Kjøpsvik) begynner imidlertid ikke å gjelde før fem måneder etter at fergedriften har startet opp under den nye kontrakten.

Det kreves også at fergene skal kunne gjennomføre en rundtur (fra fergekai A til fergekai B og tilbake til fergekai A) med nulluslippsdrift, selv om de ikke har klart å lade som planlagt i løpet av et kailigge.

Statens vegvesen vil dekke dokumenterte merkostnader for bruk av annen energikilde.

Tidsfrist for å levere inn pristilbud på fergekontrakten er satt til 7. desember i år.

Les også

Forsiden akkurat nå