E16 nord for Voss. Lønovassdraget til høyre.
E16 nord for Voss. Lønovassdraget til høyre. (Foto: Google Maps)

Opprusting av E16  ved Voss

Oppdrag utlyst: E16 nord for Voss skal utvides langs vernet vassdrag

Det skal blant annet sprenges bort 6000 kubikkmeter fjell, og verningen må tas hensyn til under arbeidet.

Denne entreprisen omfatter etablering av FMO (forsterket midtoppmerking) på en strekning av E16 nord for Voss sentrum, mellom Tvinno og Løno.

Det skal også etableres forsterket kantoppmerking. Arbeidene innbærer i hovedsak breddeutviding av dagens vei.

Hovedmengdene i prosjektet:

  • Masseflytting av jord: 23400 m³
  • Masseflytting sprengstein: 7000 m³
  • Vegetasjonsrydding: 17.000 m²
  • Sprengning: 6000 m³
  • Muring: 1020 m²
  • Forsterkningslag: 7800 m³
  • Slitelag asfalt: 17.000 m²
  • Rekkverk av stål: 360 m

Vassdraget langs hele arbeidsområdet er vernet, og entreprenøren må ta hensyn til det.

E16 skal være åpen for trafikk hele anleggstiden.

Sluttdato er satt til 31. oktober 2021.

Vegvesenet holder tilbudskonferanse på Voss 6. august, og frist for å gi tilbud er 27. august.

Les også

Forsiden akkurat nå