Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge.
Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge. (Foto: Rambøll)

Ole-Petter Thunes slutter som adm. dir. for Rambøll Norge

Ole-Petter Thunes har etter tretten år som administrerende direktør for Rambøll Norge bestemt seg for å fratre sin stilling for å gå over i en rolle som prosjektdirektør.

Som prosjektdirektør vil han fokusere på nøkkelkunder, salg og ledelse av store prosjekter. Han vil fortsette som leder for selskapet frem til en etterfølger er på plass, skriver selskapet i en pressemelding.

Thunes ble leder for Rambøll Norge i 2010, og har siden vært sentral i utviklingen av selskapets posisjon i Norge.

– Ole-Petter har i løpet av disse årene bygget en sterk og kundefokusert organisasjon i Norge, sier styreleder Peter Heymann Andersen i pressemeldingen.

– Hans unike forståelse og kunnskap rundt hvordan vi skal få til gode partnerskap med kundene gjenspeiler kulturen i selskapet. I tillegg har han et sterkt engasjement for fagene og mulighetene de gir for bærekraftige løsninger for fremtiden. Som en del av Rambøll-konsernets ledergruppe har Ole-Petter vært et konstruktivt medlem og en verdsatt kollega kjent for engasjement og klare synspunkter. Jeg vil takke Ole-Petter for jobben som er gjort og det gode samarbeidet, samtidig som jeg er glad for at hans kompetanse, erfaring og genuine interesse for kundene forblir i selskapet.

– Det har vært givende og spennende for meg å lede Rambøll Norge i den endringen vi har vært gjennom.  Jeg er stolt av det målrettede arbeidet våre dyktige medarbeidere gjør hver dag sammen med kundene for å utvikle løsninger som gir lavere klimafotavtrykk, legger til rette for sirkulærøkonomi, ivaretar naturmangfold, sosialt mangfold og sikrer gode klimatilpasninger for å nevne noe, sier Ole-Petter Thunes. 

– Jeg mener vi som arkitekter, rådgivere og planleggere er en del av løsningen på noen av de grunnleggende utfordringene vårt samfunn står overfor, fortsetter han. Det motiverer meg at vi i tett samarbeid med kundene virkelig har satt bærekraftig endring på dagsorden i byggenæringen, og jeg gleder meg til å kunne bruke enda mer tid på kunder, og ikke minst store og spennende prosjekter, sier han.

Les også

Forsiden akkurat nå