En moderne ring 4 med god veistandard vil kunne lose all trafikk som ikke skal til Oslo utenom hovedstaden
En moderne ring 4 med god veistandard vil kunne lose all trafikk som ikke skal til Oslo utenom hovedstaden

Øker det politiske presset for å få bygget en ny ring 4 rundt Oslo

Fylkesordførerne i Buskerud og Østfold ønsker debatt om mulighetene ved Ring 4 rundt Oslo.

En rekke veiprosjekter i ring rundt Oslo er under planlegging eller bygging. Ser man disse veiene i sammenheng kan de danne Ring 4 som kan avlaste Oslo for gjennomgangstrafikk.

Fredag skal politikere, næringsliv, lederne av LO og NHO diskutere Ring 4 under et seminar i forbindelse med skiflygingsrennene i Vikersund.

Modernisering av eksisterende veier

– Veiene som planlegges og bygges er viktige veier for kommunene og hver enkelt region. Dette er nødvendig modernisering av gamle veier. Men ser man på kartet, ser man at disse veiene til sammen utgjør en Ring 4 rundt Oslo. Bør vi i større grad se disse veiene som ett stort prosjekt, og se hvilke besparelser og ekstragevinster vi kan få ved å se helheten, spør fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap). Han er blant de som skal diskutere Ring 4 i Vikersund.

Når over én million mennesker

En Ring 4 vil kunne gå gjennom et 30-talls kommuner i Buskerud, Akershus og Østfold, og være viktig daglig vei for over godt over en millioner mennesker, pluss hele Oslos befolkning. Ringveien kan binde hele den nye Viken-regionen sammen. Ryberg får støtte av Østfolds fylkesordfører, Ole Haabet (Ap).

– Jeg håper nye Viken kan jobbe med å se samferdsel i Viken i større sammenheng, slik som for eksempel ring 4, sier Haabet som også skal til Vikersund fredag.

Samfunnsøkonomiske gevinster 

En moderne ring 4 med god veistandard vil kunne lose all trafikk som ikke skal til Oslo utenom hovedstaden. Ryberg mener det kan være interessant å se til andre veiprosjekt i Norge.

– Både ved fergefri E39, E18 sørover og E6 nordover ser man helheten i prosjektene over lenger strekninger. Det kan også være interessant for Ring 4, og se hvilke samfunnsøkonomiske gevinster man kan oppnå. Ring4-veiene er viktige veier lokalt, men vil kunne ha en viktig nasjonal funksjon, sier Ryberg som ønsker velkommen en debatt om effektene av Ring 4.

En fremtidig Ring 4 kan inkludere veiene fra Oslofjordtunnelen, via opprustet vei gjennom Lier forbi Drammen til Hokksund, gjennom Modum til Hønefoss og over til Hadeland. Før man benytter eksisterende vei til Gardermoen, E6 sørover til oppgradert vei gjennom indre Akershus og Østfold.

Samtlige store veier rundt Oslo

– I dag går veinettet i en stjerneform ut fra Oslo, hvor svært mange kjører via midten – Oslo. En ring 4 vil gi samme løsning som i en rekke andre europeiske storbyer, sier Ryberg. En ring 4 rundt Oslo vil kunne samle opp trafikk fra samtlige store veier i hele Sør-Norge, og lede trafikken utenfor Oslo. Deler av Ring4 står allerede ferdig utbygget, mens andre strekninger er under planlegging fordi de har for dårlig standard i forhold til trafikkmengden.

Både LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen og NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid kommer til Vikersund fredag 15. mars for å diskutere Ring 4, det samme håper Rydberg lokalpolitikere fra hele Østlandet, næringsliv og organisasjoner gjør.

– I tillegg kommer en av de fremste veibyggerne i Norge, Albert Hæhre, for å fortelle hvordan han  ville ha bygget Ring 4, sier Ryberg.

 

Noen sentrale pågående prosjekter som kan inngå langs en fremtidig Ring 4:

  • Oslofjordtunnelen – planlegging av nytt løp. Utvidelse til fire felt.
  • E134 Lier, Dagslett – E18: Ny firefeltsvei.
  • Riksvei 35 Hokksund – Åmot. Statens Vegvesen presenterer traseforslag i mars.
  • Ringerike og Jevnaker: Byggestart Eggemoen–Olum 2019. Nymoen–Eggemoen under planlegging.
  • Roa–Gardermoen – Romerike. Ferdig utbygd vei.
  • Romerike–E18 Østfold. KVU-arbeid for avlastningsvei til Oslo gjennom indre Østfold og Akershus pågår. Skal leveres innen utgangen av året.

Forsiden akkurat nå