GANG- OG SYKKELVEI

Nytt prosjekt: Nesten 1500 meter sykkelfelt skal bygges på Abildsø

Enebakkveien er tungt trafikkert med mange bussruter. Her bør anleggsarbeidene gå unna.

Denne strekningen av Enebakkveien ligger på Abildsø, mellom E6 og Østensjøvannet i Oslo.
Denne strekningen av Enebakkveien ligger på Abildsø, mellom E6 og Østensjøvannet i Oslo. Foto: Google Maps
7. okt. 2020 - 05:58

Tidligere i år har Vegvesenet lyst ut oppdraget om å bygge ut sykkelvei med fortau langs Enebakkveien fra Ryenkrysset til Simenbråtveien. HAB Construction fikk denne jobben for rundt 27 millioner kroner.

Og nå kommer et nytt prosjekt som skal tilrettelegge for sammenhengende sykkeltilbud i hovedsykkelrute E6 langs Enebakkveien i Oslo. Strekningen ligger på Abildsø mellom E6 og Østensjøvannet.

Den nye parsellen, Enebakkveien mellom Sandstuveien og Østensjøveien, skal få 320 meter ensidig sykkelfelt og 1150 meter tosidig sykkelfelt.

Det skal også bygges fire nye bussholdeplasser og sykkelfelt/fortau bak dem. Eksisterende leskur skal flyttes.

Les også

En totalentreprise

Anlegget starter noe sør for krysset Enebakkveien/Sandstuveien og går til krysset
Enebakkveien/Østensjøveien. Også dette oppdraget er en totalentreprise.

Byggherren anfører at Enebakkveien har mye gang- og sykkeltrafikk og er en tungt trafikkert bussrute. Toveistrafikk skal opprettholdes gjennom anleggsområdet med ensidig felles gang- og sykkelvei. Vegvesenet har i samråd med Bymiljøetatens Trafikkavdeling foreslått at prosjektet gjennomføres med to angrepspunkter på parsellen, slik at den totale anleggstiden blir kortere. Dersom entreprenøren ønsker å bruke enda flere angrepspunkter, så det tas opp med og godkjennes av Bymiljøetaten, som er trafikkansvarlig.

Anlegget skal stå ferdig 1. oktober 2021. 

Vegvesenet arrangerer digital tilbudskonferanse 15. oktober, og frist for å gi tilbud på oppdraget er 2. november.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.