Omtrent herfra og nordover langs Eikerveien kommer den nye gang- og sykkelveien.
Omtrent herfra og nordover langs Eikerveien kommer den nye gang- og sykkelveien. (Foto: Google Maps)

Nytt prosjekt: Klart for gang- og sykkelvei til 24 mill i Modum

Ny gang- og sykkel med plasstøpt bru. Og nye veilys.

Viken fylke har lyst ut en konkurranse om ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 2832 Eikerveien i Modum.

Arbeidene ser slik ut:

  • Cirka 1500 meter ny gang- og sykkelvei langs Eikerveien fra Øvre Skalstadvei til Vassbunn
  • Plasstøpt gangbru på 13 meter
  • Nytt overvannsanlegg
  • Nytt veilys med LED
Kartbildet viser den berørte strekningen. Illustrasjon: Viken fylkeskommune

Eikerveien har en ÅDT på cirka 7200.

Byggherren anslår kontraktsverdien til rundt 24 millioner kroner.

Noen av de anslåtte mengdene i kontrakten:

  • Drensledning og overvannsledning: 1500 meter og 35 kummer
  • Fordrøyningsmagasin på 138 m3
  • Tørrmurer: 140 m2
  • Bergsprengning: 800 m3
  • Forsterkningslag: 3.110 m3
  • Asfalt, bindlag og slitelag: 5.200 m2

Den nye plasstøpte gangbrua skal være tre meter bred og 13 meter lang. Lysåpningen for bekken skal være 4x2,2 meter.

Det skal også utvides en fjellskjæring tett inntil en eksisterende bolig med
svømmebasseng.

Frist for ferdigstillelse er 5. november 2021, men det er noen delfrister også: Gangbrua over Kollebekken skal stå ferdig 1. juni, og gangveien skal være ferdig asfaltert 8. oktober.

Fylkets tilbudskonferanse foregår i Drammen den 20. oktober, og frist for å gi tilbud er 3. november.

Forsiden akkurat nå