Kolstadvegen er også kjent som fylkesvei 6650.
Kolstadvegen er også kjent som fylkesvei 6650. (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Nytt prosjekt i Trondheim: Fylkesvei 6650 skal få kollektivfelt

Her skal fylket bygge kollektivfelt parallelt med fylkesveien.

Sør i Trondhiem ligger fylkesvei 6650 Kolstadvegen, og her skal det bli nytt kollektivfelt til rundt ti millioner kroner.

Trøndelag fylke beskriver at kollektivfeltet blir gående parallelt med fylkesveien, fra holdeplassen som heter Bjørndalsbrua og til holdeplassen med navn Bjørndalstoppen.

Midtrabatten skal lages smalere og veien utvides i bredden mot støyvollen for å skape plass til kollektivfeltet.

På denne strekningen skal det skje. Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune

Kulverten for gang- og sykkelveien under fylkesveien påstøpes en bankett, slik at rekkverket kan flyttes til ytterkant og gi areal for kollektivfeltet. Det monteres en sprutsikker treskjerm på kulverten.

Gatelyktene må flyttes og erstattes samtidig med energivennlige armatur og
kollisjonssikre master.

Tiltaket skal øke fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

Utfordringer for prosjektet er trafikkavviklingen for myke og harde trafikanter i anleggsperioden.

Start er planlagt til 1. mai, og oppdraget skal være ferdig 27. september.

Frist for å gi tilbud er 8. mars.

Forsiden akkurat nå