Vigorbrua i Orkanger sentrum skal rustes opp.
Vigorbrua i Orkanger sentrum skal rustes opp. (Foto: Google Maps)

Nytt oppdrag: Fortauet på denne brua skal rustes opp for rundt 7 mill

Entreprenøren har frist på seg til til 1. mai med å bli ferdig. 

Orkland kommunestyre (tidligere Orkdal) i Trøndelag har vedtatt at det eksisterende fortauet på Vigorbrua i Orkanger skal utvides. Verdien av oppdraget er vurdert til sju millioner kroner. 

Fortauet skal bli bredt nok for brøyting, og det skal bygges et fysisk skille mellom fortau og veibane. Det innebærer at veibanen på brua må flyttes nordover. Det skal monteres ny kantdrager og nytt rekkverk på nordsiden av brua. Dreneringssystemet skal byttes ut og eksisterende fuger skal også byttes ut. Og veien på begge sider av brua må tilpasses til nytt tverrsnitt.

Brua ligger på fylkesvei 6478 og går over Orkla ved havneområdet i Orkanger. Den kan stenges for biltrafikk i to måneder i løpet av anleggsperioden. Stenging må koordineres med kommunen og med vei- og skiltmyndighet Trøndelag fylkeskommune.

Brua skal ellers være åpen for trafikk i ett felt mens anleggsarbeidet pågår, og entreprenøren må planlegge arbeidet ut fra det. Men korte veistenginger er tillatt.

Forutsatt at kontrakten for oppdraget blir signert før uke 49, så skal bruarbeidene være ferdige før 1. mai 2021.

Orkland kommune arrangerer tilbudskonferanse 16. oktober, og interesserte entreprenører har frist på seg til 5. november med å gi tilbud.

Les også

 

Forsiden akkurat nå