PROSJEKTER

Nytt oppdrag: Bygg kollektivtrasé langs Kongens gate i Trondheim

Nærmere tre år er det tenkt å ta.

Kongens gate med utsikt østover.
Kongens gate med utsikt østover. Foto: Google Maps
10. okt. 2023 - 11:11

Trøndelag fylkeskommune skal bygge ny trafikkløsning for fylkesvei 6650 Kongens gate i Trondheim. Det gjelder strekningen mellom Ilevollen og St. Olavs gate. Miljøpakken for transport i Trondheim finansierer prosjektet.

Kongens gate går øst-vest over historiske Ila i Trondheim sentrum. Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune

Her skal det bygges en gjennomgående toveis kollektivtrase på nordsiden av gateløpet i Kongens gate fra krysset med Nordre Ilevollen til krysset med Smedbakken. Kollektivtraseen blir kun tillatt for buss og trikk. Det skal bygges to parallelle trikkespor i kollektivtraseen fra Nordre Ilevollen til krysset med Smedbakken. I dette krysset skal vestgående og østgående trikkespor dele seg i Kongens gate østover og Smedbakken nordover.

Prosjektet inkluderer en oppgradering av kollektivtransportinfrastrukturen, gatelegemet som sådan og oppgradering av busstopp og holdeplasser langs Kongens gate. En viktig del av oppgraderingen i Kongens gate er utskifting og justering av trikketraseen. Dette bidrar til bedre tilrettelegging for busspassasjerer og kollektivtrafikken generelt.  

Oversikt over den berørte strekningen. Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune

I gateløpet til Kongens gate langs Skansen fra Nordre Ilevollen til Vollgata skal kollektivtraseen være adskilt fra ordinære kjørefelt med en fysisk midtdeler. På denne strekningen vil gaten framstå som to parallelle gateløp med totalt fire kjørefelt. Dagens sykkelvei med fortau på sørsiden langs samme delstrekning skal opprettholdes som i dag, det gjelder også dagens gangtilbud på nordsiden.

I Kongens gate fra Vollgata til Smedbakken skal gaten ha tre kjørefelt. To av feltene på nordsiden skal være kollektivfelt, mens det tredje feltet skal være et kjørefelt for bil i retning øst. Her skal det ikke være et fysisk skille mellom kollektivtraseen og øvrig trafikk. Fortauene her er relativt smale i dag, og der fortauet er spesielt smalt vil det bli utvidet mot bebyggelsen på sørsiden av gata.

Alle kryssene langs traséen skal signalreguleres. Kryssene får en noe annerledes utforming enn i dag. Det vil komme en ny plan for sykkelløsningen langs Smedbakken-Tordenskiolds gate er godkjent. Når denne godkjente planen for sykkelløsning foreligger, skal denne prosjekteres av totalentreprenøren. Endringen vil utløse krav om ny signalsøknad for hele krysset, og den skal totalentreprenøren lage.

Frist for ferdigstilling er 31. oktober 2026.

Fylket arrangerer tilbudskonferanse 19. oktober, adresse Fosenkaia 3 i Trondheim.

Tilbudsfrist er 15. november.

Les også

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.