Riksvei 92 mellom Neiden og riksgrensen.
Riksvei 92 mellom Neiden og riksgrensen. (Foto: Google Maps/Statens vegvesen)

Nytt oppdrag: 700 meter riksvei i Neiden skal oppgraderes

Her blir det kantforsterkning og breddeutvidelse.

Vegvesenet skal ruste opp 695 meter av eksisterende riksvei 92 mellom Neiden og riksgrensen i Finnmark.

Veien skal kantforsterkes og breddeutvides på begge sider. Eksisterende stikkrenner skal fjernes og nye plastrenner skal monteres. Flere av rennene oppgraderes til større dimensjon. Det blir montert rekkverk på Neidenelva siden av strekningen. Strekningen er grunnboret og det er ikke funnet kvikkleire, men bæreevnen i massene er noe redusert.

Litt om omfanget (alle tall er cirkatall):

  • Åpne grøfter: 700 meter
  • Forsterkningslag: 2400 m3
  • Bærelag: 6300 m2
  • Fresing av asfaltdekke: 8500 m2
  • Nytt rekkverk: 295 meter
  • Utskiftning av sju stikkrenner
  • Vegetasjonsrydding: 7400 m2
  • Fjerning av vegetasjonsdekke og matjord: 1900 m3
  • Asfaltarbeider: 13.900 m2

Frist for ferdigstilling er 15. november, og asfalten skal være lagt senest 29. oktober.

Og frist for å gi tilbud er 9. august.

Les også

 

Forsiden akkurat nå