Slik planlegges den nye portalen til Oslofjordtunnelen, fra Hurumlandet i retning Drøbak og Frogn kommune.
Slik planlegges den nye portalen til Oslofjordtunnelen, fra Hurumlandet i retning Drøbak og Frogn kommune. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Nytt løp i Oslofjordtunnelen har sikret seg garantier for inntil 5,5 milliarder

Viken fylkeskommune stiller garanti for inntil 5,5 milliarder kroner for nytt løp i Oslofjordforbindelsens byggetrinn to. Men bilistene skal betale prosjektet i sin helhet med bompenger.

Under fylkestingets septembermøte stilte et klart politisk flertall seg bak forslaget om bompengefinansiering av Oslofjordforbindelsen byggetrinn to. Dette ble vedtatt mot stemmene til Rødt, Frp og «Folkeaksjonen nei til mer bompenger».

Les også

Langvarig debatt

Trinn to av utbyggingen har lenge vært gjenstand for debatt, der ulike løsninger for krysning av Oslofjorden er blitt vurdert, både tunnel og bru. Samferdselsdepartementet landet til slutt på bygging av et nytt løp for Oslofjordtunnelen.

– Viken fylkeskommune vil garantere for lån som bomselskapet Vegfinans AS tar opp i forbindelse med den planlagte utbyggingen, begrenset oppad til garantibeløpet på 5,5 milliarder kroner. Dette skal betales ned ved bruk av bompenger over en periode på 15 år, sier Olav Skinnes, fylkesråd for Samferdsel i Viken fylkeskommune.

Les også

Fra Vassum til Verpen

Kart over E134 på strekningen fra Vassum til Verpen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Prosjektet omfatter en 15 kilometer lang strekning fra Vassum til Verpen, på hver sin side av fjorden. Det vil si fra Vassumkrysset, ved E6 i Frogn kommune, til Verpen på Hurumlandet som nå er en del av Asker kommune. Det skal bygges følgende:

  • Nytt løp for Oslofjordtunnelen på 7,4 km
  • Nytt løp for Frogntunnelen på 1,6 km
  • Vassumtunnelen utvides så den får to gjennomgående løp
  • 6 km med utvidelse av E134 til firefelts vei fra Vassum til Månå
  • Gang- og sykkelvei langs fylkesvei 1390 fra Ottarsrud til Huseby

I dag passerer det rundt 12000 kjøretøy per døgn på strekningen, med en tungtrafikkandel rundt 12 prosent.

Les også

Betales med bompenger

Bruk av bompenger blir en viktig del av finansieringen, og det tas sikte på å etablere en toveis bomstasjon ved Månå i Frogn, der dagens Oslofjordtunnel begynner.

Det planlegges en avgift på 105 kroner i snitt per passering, fordelt på 102 kroner for kjøretøy i takstgruppe 1 – som i all hovedsak er personbiler – og 204 kroner for tunge kjøretøy i takstgruppe 2.

Innkrevingen ventes å foregå i en 15 årsperiode fra 2028 til 2042, der personbiler får en rabatt på 20 prosent per passering, dersom de har en gyldig bomavtale og tilhørende brikke montert i bilen.

Det forventes at prosjektet skal behandles av Stortinget i juni 2021, noe som kan gi mulighet for byggestart våren 2022 og ferdigstillelse av hele anlegget våren 2027.

Les også

Forsiden akkurat nå