Kristiansand by.
Kristiansand by. (Foto: Tor Erik Schrøder/NTB)

Nytt, lite rivingsoppdrag for ny E39 i Kristiansand

En ny, liten entreprise i storprosjektet E39 Gartnerløkka-Kolsdalen: Den heter Entreprise 6, og går ut på å rive en bensinstasjon og et kontorbygg.

Vegvesenet lyser nå ut et prosjekt som handler om å rive bensinstasjonen på Gartnerløkka (en tidligere Shellstasjon) og kontorbygget på den såkalte KMV-tomten (Kristiansand mekaniske verksted). Adressene er Vestre Strandgate 59 og Vesterveien 15. Byggene, med kjeller, skal rives og fjernes. Dessuten skal andre installasjoner fjernes, slik som materiell og konstruksjoner i og over bakken.

Bensinstasjonen ligger ved rundkjøringen på Gartnerløkka sentralt i Kristiansand. På denne eiendommen er det flere nedgravde tanker som skal graves opp og fjernes.

KMV-bygget befinner seg vest for fergekaia og er en betongbygning med fem etasjer pluss kjeller under deler av bygget.

Det er laget miljøsaneringsbeskrivelser for begge bygningene. Der I disse fremgår det blant annet at det er funn av asbest og andre helsefarlige stoffer, som må håndteres forskriftsmessig under rivearbeidene.

Oppdraget har en beregnet varighet på tre måneder.

Frist for å gi tilbud er 8. desember.

Forsiden akkurat nå