Denne rundkjøringen er for liten til  ta unna trafikken på to europaveger. Den nye får fem armer og mye større radius.
Denne rundkjøringen er for liten til ta unna trafikken på to europaveger. Den nye får fem armer og mye større radius. (Bilde: Google)

Nytt kryss mellom E39 og E134

Krysset mellom E39 og E134 i Tysvær i Rogaland fungerer ikke som det skal. Når blir det bygd om. Entreprenører som vil gjøre den jobben, må regne ferdig innen 24. oktober.

Krysset ligger i Aksdal, som er kommunesenter i Tysvær. Når kryss blir bygd om, er det vanligvis et T-kryss som blir en rundkjøring. I Aksdal er det annerledes. De to europavegene møtes i en rundkjøring, som skal bygges om til en som er større og mer funksjonell.

Det nåværende krysset er en tre-armet rundkjøring med liten radius og en avkjøring tett innpå.

Den nye rundkjøringen får fem armer og mye større radius. Den får senter ca. 50 meter sør for det gamle. Avkjøringen blir en av de fem armene. Den gir forbindelse til en vegkro, en bensinstasjon og et motell.

Den andre nye armen gir forbindelse til en ny bussterminal. Den skal erstatte nåværende bussterminal som har for liten kapasitet. Etablering av denne inngår i entreprisen. Det gjør også etablering av ny innfartsparkering.

Oppdraget omfatter sprenging av 44 000 kbm, rydding av 27 200 kbm vegetasjon, bygging av 840 kvm natursteinsmurer, asfaltering av 19 950 kvm og montering av 42 lysmaster.

Anleggstiden blir 14 måneder. Cowi har prosjektert ombyggingen av krysset. De totale omkostningene for prosjektet ble beregnet til 70 millioner kroner i 2015.

Forsiden akkurat nå