Nytt konsept: Oppdrettsbru
(Illustrasjon: V design AS)

Nytt konsept: Oppdrettsbru

Lars Theodor Kintel i Bioway mener man kan kombinere fiskeoppdrett med samferdsel, ved å integrere lukkede oppdrettsanlegg i pongtongene på flytebruer.

Det er i forbindelse med utlysingen av såkalte utviklingskonsesjoner fra Nærings- og fiskeridepartementet, at Lars Theodor Kintel i Bioway kommer opp med forslaget om å integrere lukkede oppdrettsanlegg i pongtongene på flytebruer, skriver mettstedet iLaks.no. Tilsammen seks konsesjoner på totalt 4680 tonn laks ligger for oppdrett i pontonger ligger inne blant mange andre søknader i departementet.

 

Mat og infrastruktur

Ifølge Bioway blir investeringene på oppdrettsdelen på mellom 200 og 300 millioner kroner. -Disse omgjøres til kommersielle, salgbare konsesjoner straks anlegget er bygd og funnet tilfredsstillende i drift, skriver selskapet på sin hjemmeside.

Kintel har sett seg ut forbindelse til øya Jøa i Fosnes kommune like nord for Namsos i Nord-Trøndelag som forsøksprosjekt foroppdrettsbrua.
Kintel har sett seg ut forbindelse til øya Jøa i Fosnes kommune like nord for Namsos i Nord-Trøndelag som forsøksprosjekt foroppdrettsbrua. Illustrasjon: V design AS

Bioway skriver videre at konseptet kan bli verdens første kombinasjon av storskala matproduksjon og samferdsels-infrastruktur.

Kintel mener konseptet er rimelig sammenliknet med andre lukkede oppdrettsanlegg. Han mener også at driftskostnadene kommer til å bli lave.

– Fordelen med konseptet er også at oppdrett ikke bruker areal utover det flytebruen i seg selv behøver, forklarer han til iLaks.no.

 

Kan finansiere halve brua

Bioway mener oppdrettsdelen i en flytebru kan bidra med om lag 500 millioner kroner til finansieringen av en flytebru, gjennom vederlaget oppdretter betaler til myndighetene for å få lov til å drive med oppdrett.

-Det er mye når en slik flytebru vanligvis koster mellom 1-2 milliarder kroner. Dersom ikke lakselusproblemet løses på annet vis, så øker samfunnsnytten av dette konseptet ytterligere i tillegg til den halve milliarden og det kan alene finansiere slike flytebruer, skriver selskapet videre i sin presentasjon.
Første målet er å få på plass en pilot. Kintel har sett seg ut en fjordkryssing til øya Jøa i Fosnes kommune like nord for Namsos i Nord-Trøndelag. Ifølge Kintel er det rundt 600 meter lang kryssing i rolig farvann.

Forsiden akkurat nå