Kostnadsanslaget for E16 Slomarka-Nybakk er i dag på om lag 7 milliarder kroner, men både Statens vegvesen og Nye Veier ser muligheter til store innsparinger.
Kostnadsanslaget for E16 Slomarka-Nybakk er i dag på om lag 7 milliarder kroner, men både Statens vegvesen og Nye Veier ser muligheter til store innsparinger. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Nytt håp for E16 Slomarka-Nybakk

Både Statens vegvesen og Nye Veier AS mener de kan spare inn om lag 1,5 milliarder kroner, eller over 20 prosent, på prosjektet.

I august sendte Samferdselsdepartementet en bestilling til Statens vegvesen og Nye Veier AS for å se på mulighetene for å redusere kostnadene tilknyttet utbyggingen av E16 Slomarka-Herbergåsen-Nybakk. Nå har fagmiljøene kommet med sine tilbakemeldinger.

Kostnadsanslaget for E16 Slomarka-Nybakk er i dag på om lag 7 milliarder kroner. Både Statens vegvesen og Nye Veier AS har vist en mulighet for besparelse på om lag 1,5 milliarder kroner, eller over 20 prosent for det regulerte alternativet.

- Dette er interessante tall og vi vil jobbe videre med disse innspillene framover. Både når det gjelder dette konkrete prosjektet, men også med tanke på hvordan man kan få til mer kostnadseffektive utbyggingsprosjekt i samferdselssektoren generelt, sier samferdselsministeren.

 

Tidlig involvering viktig

Både Statens vegvesen og Nye Veier AS påpeker at tidlig involvering av entreprenør vil være avgjørende for en reduksjon.

- Nye Veier AS har i sine prosjekter så langt vist at tidlig involvering av entreprenør gir mulighet for redusere kostnadene på veiutbygging betydelig. I tillegg mener selskapet denne metoden gir raskere ferdigstillelse, redusert konfliktnivå og mer forutsigbar sluttkostnad, uten å redusere kvaliteten og den samfunnsøkonomiske nytten, sier Solvik-Olsen.

Endre rammebetingelsene for Svv

Statens vegvesens anbefaling følger dagens trase. Nye Veier AS har, i tillegg til å vurdere kutt og optimalisering innenfor dagens trasé, sett på muligheten for å legge veien på sørsiden av Glomma. 

- Nå vil vi se på mulighetene for å endre rammebetingelsene for Statens vegvesen slik at de får større frihet i valg av gjennomføringsmodell, basert på erfaringene vi nå har gjort oss med Nye Veier AS, sier Solvik-Olsen.

Forsiden akkurat nå