Den røde ellipsen ved vestre ende av rullebanen markerer Flyplasskrysset. De som vil bygge det om, må gi anbud innen 9. oktober
Den røde ellipsen ved vestre ende av rullebanen markerer Flyplasskrysset. De som vil bygge det om, må gi anbud innen 9. oktober (Bilde: Statens vegvesen)

Nytt flyplasskryss i Kristiansund

Like ved Kristiansund lufthavn møtes riksveg 7 og fylkesveg 681 i et T-kryss kjent som Flyplasskrysset. Her har det skjedd mange ulykker. Nå skal krysset bygges om. 9. oktober går anbudsfristen ut.

Her som mange andre steder skal T-krysset gjøres om til en rundkjøring. Som vamlig er ved slike ombygginger må tilstøtende veger justeres. Prosjektet berører 250 meter av riksveg 70 og 100 meter av fylkesveg 681.

Kabler og ledninger må legges om i forbindelse med ombyggingen. Dette inngår i entreprisen.

Krysset ligger i innflygningssonen til flyplassen. En del av arbeidet må derfor samkjøres med Avinor.

Oppdraget er en totalentreprise, men entreprenøren får ikke så mye å gjøre som man vanligvis får når denne entrepriseformen benyttes.. Vegvesenet var godt i gang med prosjekteringen da man bestemte seg for totalentreprise, så mange kort er lagt.

Prosjektet finansieres over riksvegbudsjettet. Innen 1. november neste år må jobben være fullført.

Forsiden akkurat nå