Velde sitt nye asfaltverk i Mandal ruver godt i terrenget – strategisk plassert i forhold til dypvannskai og E39. (Foto:  Thor Søndenaa)
Konsernleder i Velde Industri AS, Egil Velde, var åpenbart begeistret over det nye asfaltverket. (Foto:  Thor Søndenaa)
Hele ledertrioen hos Velde AS kom fra Sandnes for å delta under åpningen av det nye asfaltverket i Mandal. F.v. Reidar Velde, Harald Velde og Egil Velde. (Foto:  Thor Søndenaa)
Senior Area Sales Manager for Nordic Countries i Benninghoven, Rainer Böllinger, hadde som representant for leverandøren, tatt turen fra Tyskland til Mandal for å delta under åpningen av Velde sitt nye asfaltverk. (Foto:  Thor Søndenaa)
Ordfører i Lindesnes kommune, Even Tronstad Sagebakken, stilte opp med hilsninger og blomster fra kommunen (Foto:  Thor Søndenaa)
På toppen av tårnet troner det viktige varmluftkammeret sammen med Velde sin logo. (Foto:  Thor Søndenaa)
Varmluftkammeret er det viktige elementet som gjør at bitumen fra resirkulert asfalt kan gjenbrukes og ikke gå til spille. (Foto:  Thor Søndenaa)

Nytt asfaltverk åpnet i Mandal: Setter standard for grønnere og mer miljøvennlig gjenbruk

Åpningen av Velde sitt nye asfaltverk, Benninghoven RPP 4000 HG, i Mandal sist fredag setter en ny standard for grønnere og mer miljøvennlig gjenbruk og produksjon av asfalt over hele Norden.

  • Asfalt

 - Dette er en stor dag både for oss og hele asfaltbransjen, fastslo en gledestrålende og entusiastisk konsernleder, Egil Velde, under åpningsseremonien. Konsernet stilte tungt opp med både far og tidligere konsernleder, Halvard Velde, daglig leder for asfalt, Harald Velde, daglig leder for betong, Reidar Velde og konsernleder Egil Velde, samt ektefeller og barn.

 - Anlegget som i sitt slag er det største i Norden, vil kunne produsere asfalt på en vesentlig mer miljøvennlig måte for vegnettet på Sørlandet i kanskje så mye som 40 år framover. Hos Velde er vi nå kommet så langt at alt vi produserer, kan bli tatt tilbake og gjenvunnet til bruk på nytt. Noe som bidrar vesentlig til å redusere CO2-avtrykket fra produksjonen samtidig som vi sparer penger.

Verdifull støtte fra Enova

Asfaltverket i Mandal vil kunne gjenbruke opp mot 90% resirkulert asfalt i produksjonen. Mer enn 100 mill. kr har det kostet å sette opp nybygget. Her har tilskuddet på 22 mill. kr. fra Enova vært kjærkomment. Egil Velde berømmet også daværende Mandal kommune (nå Lindesnes) for stor velvilje og hjelp til å finne egnet tomt og annen tilrettelegging.

 - I løpet av de siste fire årene har firmaet vokst fra en asfaltfabrikk i Sandnes til 8 verk beliggende fra Bergen til Grimstad. Bare på Sørlandet har vi nå nærmere 70 ansatte, sa han videre.

Ordfører i Lindesnes kommune, Even Tronstad Sagebakken, overrakte en blomsterhilsen fra kommunen sammen med en takk til Velde for etableringen i kommunen.

 - Asfaltverket sin miljøprofil bidrar positiv til bærekraftsmålene som ligger til grunn for kommunens utvikling framover, sa han.

Milepæl innen asfaltproduksjon

Velde har gjennom mange år hatt et nært forhold til Benninghoven. Senior Area Sales Manager for Nordic Countries i Benninghoven, Rainer Böllinger, kom ens ærend til Mandal for å delta i åpningsseremonien.

 - Da Velde kom med sine ønsker om et nytt verk utstyrt med den ypperste miljøteknologien markedet kunne levere, så jeg straks at dette passet som hånd i hanske med det vi kunne levere, sa han og omtalte det nye asfaltverket som en milepæl innen teknologisk utvikling. Det er pr. i dag det største i sitt slag i Norden! Og verket tilfredsstiller lovens krav til miljøvennlighet over hele kloden, sa han til en lydhør forsamling.

 - 620 tonn stål er gått med, og der er lagt ut 26 km med kabel. Bare frakten av bygget fra Tyskland til Norge har krevd 145 transporter på land/vann. Produksjonsevnen er på 300.000 tonn i året. Under prøvedriften har dagsproduksjonen vært oppe i 2.500 tonn på en dag. Silokapasiteten for ferdigvare er på godt over 600 tonn.

Gammel asfalt har størst gjenbruksverdi

Overfor Veier24 pekte Böllinger også på et vesentlig punkt i forbindelse med resirkulering av asfalt:

 - «Gullet» i den resirkulerbare massen er bitumen. Men dersom massen blir kjørt inn i en trommel med direkte oppvarming, brenner vi bort det mest verdifulle. Prinsippet i det nye asfaltverket er at luften blir varmet opp til 1600 °C i et varmluftkammer (Hot Air Chamber) som er plassert på toppen av tårnet. Denne lufta blir så kjørt inn i trommelen sammen med gjenbruksmassen og varmer denne opp uten å ødelegge noe av innholdet.

 - Dessverre blir kvaliteten på brukt bitumen stadig dårligere. Årsaken er enkel. Teknologiutviklingen innen raffinering gjør at man skviser stadig mer ut av råoljen i raffineringsprosessen. Desto mindre blir det igjen til asfaltproduksjon. Asfalt lagt ut for mange år siden, er mer verdifull i gjenbruksprosessen enn den som blir lagt i dag, fortsatte Böllinger.

Kraftfull konkurrent i et hett marked

Under prøvedriften har asfaltverket allerede produsert 38.000 tonn, bl. a til bygging av ny E39. Med sin beliggenhet med kort og god vegforbindelse ut mot E39, hovedferdselsåren langs Sørlandskysten fra Kristiansand og vestover, og tett til dypvannskai, samt sin tydelige grønne og miljøvennlige profil, vil Velde sitt nye asfaltverk framstå som en kraftfull og utfordrende konkurrent innen asfalt i årene som kommer.

Forsiden akkurat nå