Asbjørn Heieraas er Nye Veiers prosjektdirektør for E39 Kristiansand – Sandnes.
Asbjørn Heieraas er Nye Veiers prosjektdirektør for E39 Kristiansand – Sandnes. (Bilde: Nye Veier)

Nye Veier klar med ny utlysing av E39

Etter noen justeringer i konkurransegrunnlaget blir E39-kontrakten, som Nye Veier trakk i november, igjen lyst ut rett over nyttår.

Dermed blir det minimale forsinkelser på E39-prosjektets byggestart.  Det er klart etter at E39-konkurransen på ny kunngjøres like over årsskiftet.

I en pressemelding forteller Nye Veier at det er gjort noen justeringer i konkurransegrunnlaget etter at konkurransen ble avlyst 20. november grunnet for få tilbydere videre fra prekvalifiseringen.

Justeringene i konkurransegrunnlaget er gjort etter blant annet en bransjeundersøkelse Nye Veier gjennomførte like etter at E39-kontrakten ble avlyst.

- Undersøkelsen gav oss noen relevante tilbakemeldinger, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for E39 Kristiansand – Sandnes.

Nye Veier endrer noen av kravene i forbindelse med kvalifiseringen. Det gis blant annet mulighet for inntil et halvt år lenger byggetid.

- At kontrakten ikke deles opp har sammenheng med konklusjonen etter markedsundersøkelsen. Bransjen har pekt på stram tidsramme for å realisere prosjektet. Nye Veier er opptatt av effektiv framdrift, men vi gir muligheter for økning av byggetid fra 3,5 år til 4 år. Tid er viktig faktor i dette prosjektet, men sikkerhet og kvalitet er blant faktorene vi anser som viktigere. Den reviderte tidsplanen vil føre til en forsinkelse på cirka tre måneder i forhold til opprinnelig plan, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for E39 Kristiansand – Sandnes.

Forsiden akkurat nå