Den nye strekningen Herdal-Røyskår i rødt.
Den nye strekningen Herdal-Røyskår i rødt. (Illustrasjon: Nye Veier)

E39 Herdal-Røyskår

Nye Veier har lyst ut byggingen av 11 kilometer ny E39 forbi Lyngdal i Agder

Pris: 2,75 milliarder kroner.

Nye Veier har nå lyst ut konkurransen om å få bygge ny E39 forbi Lyngdal i Agder.

Selskapet er ikke helt konsekvent i sin omtale av strekningen. Nye Veier har i utlysingen på Doffin kalt strekningen E39 Lyngdal øst-Lyngdal vest, men på selskapets egen hjemmeside kalles den konsekvent E39 Herdal-Røyskår.

Men samma det - veien skal bygges. Og slik er beskrivelsen i utlysningen:

Kontraktsarbeidet er en totalentreprise. Den omfatter prosjektering, bygging og garantiansvar for ny firefelts motorvei mellom Herdalenkrysset og Røyskårkrysset i Lyngdal kommune.

Strekningen består av:

  • Cirka 5,3 kilometer vei i dagen
  • Ca 6,4 kilometer tunnel, fordelt på ​Rossåstunnelen (3,7 km) og Kålåstunnelen (2,7 km)
  • To lengre bruer: ​Kvelland bru over elva Lygna og Hårikstad bru
  • To motorveikryss med tilknytninger til eksisterende veinett
Les også

Pris: 2,75 milliarder

Byggherrens makspris eller BMP for kontraktsarbeidet, inkludert garantiansvar men eksklusiv opsjoner og mva., er på 2,75 milliarder kroner. Den estimerte totalverdien på prosjektet er satt til tre milliarder kroner eks. mva.

Planlagt byggestart er tredje kvartal i 2021, og ferdigstillelse er planlagt i slutten av 2024​.

Detaljreguleringsplan for E39 Herdal-Røyskår ble vedtatt av Lyngdal kommune 18. juni i år.

Dette er altså en konkurranse med forhandling. Prosessen blir slik:

Nye Veier vil i trinn 2 (tilbudfasen) gjennomføre individuelle møter med tilbydere for å avklare byggherrens makspris, tidsfrister og eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget. Nye Veier vil da kunne gjøre mindre justeringer og avklaringer basert på de individuelle møtene.

Les også

Reguleringsplanen er påklaget 

En del av detaljreguleringsplanen for strekningen er forøvrig påklaget av Statens vegvesen, og Nye Veier tar forbehold om at det kan bli en utsettelse og dermed en mulig forlengelse av tilbudsfasen.

Kvalitetskriterier for konkurransen:

  • Prestasjonsbegrunnelse: 25 %
  • Risikovurdering : 15 %
  • Optimalisering: 10 %
  • Kompetanse og erfaring hos nøkkelpersonell: 20 %
  • Pris: 30 %

Nye Veier akter i første omgang å plukke ut tre til fem leverandører som blir med videre i konkurransen om prosjektet.

Kriterier for å begrense antallet leverandører er referanser fra tre anleggsprosjekter (vekting 80 %) og to prosjekteringsoppdrag (vekting 20 %).

De tre til fem leverandørene som blir plukket ut vil bli invitert til å levere tilbud i tilbudsfasen. Det endelige antallet leverandører som blir invitert til tilbudsfasen av prosjektet, avgjøres av Nye Veier.

Frist for å melde seg på i konkurransen er 5. oktober i år.

Les også

 

Forsiden akkurat nå