NYE VEIER

Nye Veier gikk på to smeller: Måtte avskrive 900 millioner i tap

Allerede før oppstart måtte Nye Veier avskrive 900 millioner i tap på prosjektene E18 Langangen-Rugtvedt og E6 fra Ranheim til Værnes. Det ga selskapet et underskudd på driftsresultatet i fjor.

Årsresultatet for Nye Veier endte i fjor på minus 406 millioner kroner.
Årsresultatet for Nye Veier endte i fjor på minus 406 millioner kroner. Foto: Henrik Jonassen/SD
5. nov. 2021 - 07:00

Driftsinntektene for Nye Veier var i 2020 på 6534 millioner kroner. Driftskostnadene var 6951 millioner kroner. Det gjorde at årsresultatet endte med et underskudd på 406 millioner kroner.

Det fremkommer i årsrapporten for 2020 fra selskapet. Der forklares årsaken til underskuddet med at det statlige utbyggingsselskapet har tapsført to prosjekter, hvor estimert sluttprognose er høyere enn inngått pris i veiutbyggingsavtalene med Samferdselsdepartementet.

Les også

Årsak: Krevende grunnforhold og regulatoriske endringer

Det ene gjelder den 17 kilometer lange strekningen på E18 mellom Rugtvedt og Langangen, hvor man fortsatt holder på med å få reguleringsplanen på plass. Likevel ser altså Nye Veier at rammen de har avtalt med departementet ikke vil holde, og gjorde i 2020 derfor en regnskapsmessig tapsføring for prosjektet på til sammen 700 millioner kroner.

Det samme gjelder E6 fra Ranheim til Værnes i Trøndelag, der man i sin helhet har tapsført 300 millioner kroner.

Kostnadsoverskridelsene har i hovedsak bakgrunn i krevende grunnforhold, samt regulatoriske endringer, opplyses det i årsrapporten til selskapet.

For E18-prosjektet påpekes det at dette er en del av en større veiutbyggingsavtale mellom Nye Veier og Samferdselsdepartementet, og den bygges ut i flere etapper. De første delene av avtalen er sluttført med god lønnsomhet og som resultatført i tidligere år. Veiutbyggingsavtalen er samlet sett lønnsom, påpeker Nye Veier.

Les også

Portefølje på 700 kilometer riksvei

Totalkapitalen i selskapet var ved utgangen av 2020 på 5650 millioner kroner. Av totalkapitalen utgjør egenkapitalen 62 prosent - 3481millioner kroner. Regnskapet viser at kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter var positiv med 525 millioner kroner, hvor forskjellen mot driftsresultat i hovedsak kommer fra endringer i arbeidskapitalen. Nye Veier har i helhet sine inntekter fra Samferdselsdepartementet, de har de siste årene ligget på rundt 6,5 milliarder kroner.

Utbyggingsporteføljen var i 2020 på 700 kilometer riksvei, med en estimert utbyggingskostnad på 188 milliarder kroner (2020-kroner).

Driftsporteføljen er på totalt 81 kilometer åpnet riksvei ved årsavslutningen 2020.

Les også

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.