Både Lillehammer og Øyer kommune vedtok i forrige uke reguleringsplanen for utbygging av E6 Storhove-Øyer. Nå ligger alt til rette for byggestart i 2021, ifølge Nye Veier.
Både Lillehammer og Øyer kommune vedtok i forrige uke reguleringsplanen for utbygging av E6 Storhove-Øyer. Nå ligger alt til rette for byggestart i 2021, ifølge Nye Veier. (Foto: Rune Kjøs/Nye Veier)

Nye Veier: Det blir byggestart på E6 Storhove-Øyer i 2021

– Om få måneder er vi i gang med utbyggingen i Gudbrandsdalen, sier Øyvind Moshagen i Nye Veier.

– Vi har aldri vært nærmere realisering av ny E6 fra Moelv til Øyer enn det vi er nå. Både Lillehammer og Øyer har gjennom godt samarbeid i planfasen lagt til rette for at det nå blir byggestart på Storhove-Øyer i 2021. I praksis betyr dette at Nye Veier om få måneder er i gang med utbyggingen av Gudbrandsdalen, samtidig som vi er godt i gang med planfasene både på Moelv-Storhove og Øyer-Otta, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier, i en pressemelding.

Tidligere i dag meldte selskapet at konkurransen om å å bygge ny E6 Storhove-Øyer er avlyst.

Utbyggingen av E6 Moelv-Øyer er delt i tre store kontrakter og byggingen starter først i nord. Delstrekningen som nå er ferdig regulert mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på cirka 2,6 kilometer forbi Fåberg.

Les også

Ny, forberedende entreprise 

Nye Veier skal nå ut i markedet med en forberedende entreprise før totalentreprenør for oppdraget blir valgt.

De forberedende arbeidene består blant annet av å rive hus, hogge skog, tilrettelegge for massedeponi og avdekke de to tunnelpåhuggene.

– Den opprinnelige konkurransen for å anskaffe totalentreprenør for bygging av Storhove-Øyer er avlyst, fordi vi ikke fikk inn tilbud som tilfredsstilte anbudsdokumentene. Konkurransen blir lyst ut på nytt i løpet av kort tid, samtidig som vi nå går ut i markedet for å finne en entreprenør som kan gjennomføre noe forberedende arbeider, sier Moshagen i pressemeldingen.

Les også

Tunnelarbeidene vil starte senere

– Vi har god erfaring med forberedende entrepriser fra tidligere, og erfarer at dette er attraktive oppdrag for små og mellomstore entreprenører. Dette blir en god mulighet for lokale og regionale aktører som har ledig kapasitet utover vinteren og våren. Det blir altså oppstart i anlegget som opprinnelig planlagt, men selve tunnelarbeidene kommer til å starte noen måneder senere. Ved å gjennomføre forberedende arbeider ligger alt til rette for effektiv anleggsdrift når totalentreprenøren starter på sitt arbeid høsten 2021, sier Moshagen i meldingen.

Utbyggingen av 43 kilometer med firefelts motorvei mellom Moelv og Øyer er planlagt ferdigstilt i 2025.

Les også

Forsiden akkurat nå