PROSJEKTER

Nye Veier anbefaler å bygge tre nye tunneler på E6 Øyer-Otta

Nytt løp i Øyertunnelen, ny tunnel gjennom Kleivberget og tunnel forbi Ringebu.

Asbjørn Heieraas, leder for plan og prosjektutvikling i Nye Veier.
Asbjørn Heieraas, leder for plan og prosjektutvikling i Nye Veier. Foto: Nye Veier
18. juni 2021 - 15:20

Utbygging av det andre tunnelløpet i Øyertunnelen, ny tunnel gjennom Kleivberget, valg av tunnelkorridoren forbi Ringebu sentrum og tofeltsvei med utstrakt bruk av forbikjøringsfelt i begge retninger ligger til grunn i planprogrammet for utbyggingen av cirka 50 kilometer med ny E6 gjennom Gudbrandsdalen.

Nye Veier sender planprogrammet til kommunene nå, slik at det blir lagt ut på høring og at arbeidet med detaljregulering kan starte opp til høsten. Planprogrammet gjelder for delstrekningene Øyer-Frya (ca. 40 km) og Sjoa-Otta/Solhjem (ca.10 km).

Det skriver Nye Veier i en pressemelding.

– Nye Veier legger frem et planprogram som vil sikre en god E6 gjennom Gudbrandsdalen. Planprogrammet redegjør for hvordan reguleringsplanprosessen skal gjennomføres og er en slags «kokebok» for planprosessen. Med tofeltsvei med fysisk midtdeler og utstrakt bruk av forbikjøringsfelt i begge retninger, etter samme standard som på E6 Frya-Sjoa, får vi en helhetlig trafikksikker vei med redusert reisetid og vesentlig bedre fremkommelighet. Planforslaget løser også kjente utfordringer med flom, lokalvei og myke trafikanter, sier Asbjørn Heieraas, leder for plan og prosjektutvikling i Nye Veier.

Planprogrammet gjelder for delstrekningene Øyer–Frya (ca. 40 km) og Sjoa–Otta/Solhjem (ca.10 km). Illustrasjon: Nye Veier

Nye Veier har tett dialog med kommunene og de har også hatt kontakt med flere grunneiere i forbindelse med grunnundersøkelser. Nå er det opp til kommunene å legge planprogrammet ut på høring og varsle oppstart av reguleringsplanene.

- Tett og godt samarbeid med kommunene og en bred medvirkningsprosess der alle parter får si sitt er en forutsetning for å få fram et godt veiprosjekt gjennom Gudbrandsdalen. Nå må kommunene bidra for å sikre at det som planlegges kan vedtas. Med vedtatte byggbare reguleringsplaner for hele strekningen og et stortingsgodkjent finansieringsopplegg kan E6-utbyggingen realiseres, sier Heieraas.

Les også

Tre nye tunneler

I planprogrammet er Nye Veier tydelige på flere punkter. De planlegger blant annet å bygge to nye tunnelstrekninger og nytt løp tunnelløp gjennom Øyertunnelen.

– Det nye tunnelløpet i Øyertunnelen utløses av sikkerhetskrav. På Tretten beholdes dagens E6-kryss. Krysset ved Båtstø fjernes. Mellom Tretten og Fåvang blir det tofeltsvei med forbikjøringsfelt med kryss på Krekke og Fåvang. Gjennom Kleivberget planlegges det med en ca. 1,5 kilometer lang ettløps tunnel og forbi Ringebu foreslår vi i planprogrammet å bygge ny E6-tunnel på nord/øst-siden av sentrum med kryss like ved sentrum og ved eksisterende kryss på Frya. På strekningen Sjoa-Otta/Solhjem er det mindre justeringer av tidligere planer, blant annet relatert til oppdaterte krav, sier Heieraas.

Nye Veier er tydelige på at økt samfunnsøkonomisk nytte og gode samfunnssikkerhetsvurderinger er viktig for å få fram et godt prosjekt.

– Eksisterende E6 har svært varierende standard, fra nylig utbygd trafikksikker vei med 90 km/t til 40 km/t gjennom Ringebu sentrum. I planprogrammet fremgår det at tunnelløsningen forbi Ringebu er det beste alternativet for miljøet, har lavest forventet CO2-utslipp, god nytte med kort vei til/fra sentrum, lavest kostnad og minst usikkerhet, sier Heieraas.

Utfordringene med lokalvei og løsninger for myke trafikanter er også beskrevet i planprogrammet.

– Ny E6 med fysisk midtdeler og fartsgrense på 90 km/t kan utløse behov for sammenhengende lokalvei. Dette kan vi løse ved å kombinere bruk av eksisterende lokalveier med bygging av noen nye delstrekninger. Lokalveiene skal brukes for å nå frem til boliger og gårdsbruk, for gående- og syklende og saktegående kjøretøy som f.eks. traktorer og mopeder og ved omkjøring. Med en helhetlig løsning får vi også fjernet alle de trafikkfarlige av- og påkjøringene som finnes i dag, sier Heieraas.

Arbeidet med planprogrammet er gjennomført av Nye Veier i tett samarbeid med kommunene Øyer, Ringebu og Sel. Det er også etablert et forum for E6-utbyggingen der alle kommunene på strekningen Lillehammer-Dovre, Innlandet fylkeskommune, Norsk Lastebileierforbund og NHO Innlandet er representert. Forumet ledes av Innlandet fylkeskommune.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.