Nye løsninger og tall for Romsdalsaksen

Kampen for  Romsdalsaksen fortsetter, til tross for at Møreaksen er vedtatt av Stortinget med en startbevilgning på 8 milliarder kroner.

Kjell Herskedal
14. nov. 2017 - 22:30

Tirsdag denne uka ble Romsdalsaksen versjon 2 presentert, med noen nye veg- og bruløsninger og en ny prisvurdering gjort av rådgivende ingeniører Smidt & Ingebrigtsen AS og Constrada AS. Der er konklusjonen at den totale kostnaden for å bygge Romsdalsaksen på strekningen Dragsundet ved Ålesund til Lønset ved Molde vil være 17,8 milliarder kroner.

Selve fjordkryssingene over Romsdalsfjorden, som er et godt stykke lenger inn i fjorden enn
Møreaksen, vil koste 15 milliarder kroner.

To- og trefelts

Stort sett er det to- og trefelts veg på hele strekningen, med fire felts på noen partier der det er veg i dagen. Traséen på E39 følger i hovedsak dagens trasé mellom Ålesund og Hjelvik, der kryssingen av Romsdalsfjorden starter.

Romsdalsaksens forkjempere mener tallene er sammenlignbare. Selv om Romsdalsaksen versjon 2 er blitt noe dyrere, vil prisen uansett bli vesentlig lavere enn for Møreaksen med forlengelser begge veger mellom Møreaksen og Molde og Møreaksen og Ålesund.

-Vi føler at folket er med oss, men at vi foreløpig ikke har politikerne med oss. Vi er sikre på at
Romsdalsaksen er den beste løsningen for å knytte fylket sammen, sier Frode Gjelstenli og Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen AS til Våre Veger. Sammen med Hanne Moldver Salthammer la de fram de nye løsningene og prisvurderingene.

Nytt endepunkt

Den største forskjellen fra tidligere linjevalg for Romsdalsaksen er at start/endepunktet i nord er flyttet fra Hjelset til Lønset, som ligger mellom Hjelset og Molde sentrum. På Lønset har Statens vegvesen planlagt en rundkjøring med ny veg til det nye sjukehuset på Hjelset som skal påbegynnes neste år.

En annen forskjell er en tunnelløsning bak Sjøholt. E39 følger ellers i stor grad den tidligere planen for Romsdalsaksen. Det som skiller planen fra Møreaksen er at undersjøiske tunneler unngås og at det stort sett er bruer med to felt og veger i dagen med vekselsvis to, tre og fire kjørefelt.

Fra Moa til Lønset i Molde vil kjøretiden være 50 minutter. Distansen er 81 kilometer, ifølge
Romsdalsaksen AS.

Fredet øy

Skipsleia inn Romsdalsfjorden mellom Molde og Åndalsnes er endret som en følge av flytebrua
mellom Sekken og Hjelvik. I Romsdalsaksens nye versjon blir det tatt utgangspunkt i at den skal
passere under en hengebru i Sekksundet, mellom Sekken og Hangholmen. Seilingsløpet er på 75 meter. Dette skal, ifølge Romsdalsaksen AS, være ok for Kystverket.

Videre er vegen langs den fredede Veøya tenkt lagt på en fylling på sørsida, langs høgspentlinja. Det er den nordlige delen av Veøya som er fredet. Romsdalsaksen mener at konflikt med
verneinteressene kan unngås på denne måten.

-Vårt anliggende er å finne en fergefri fjordkryssing som på en effektiv og god måte knytter sammen hele fylket. Der er vi sikre på at Romsdalsaksen er best, sier Løvik og Gjelstenli.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.