Riksvei 22 ved Fetsund fikk ny asfalt i 2017, og er ikke berørt i denne omgang.
Riksvei 22 ved Fetsund fikk ny asfalt i 2017, og er ikke berørt i denne omgang. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Riks- og fylkesveier rustes opp

Nye asfaltkontrakter på Østlandet: 116 kilometer vei skal få nytt dekke

Og i Østfold blir det miljøbonus på noen strekninger.

Vegvesenet har lyst ut kontraktene for ny asfalt på vel 116 kilometer riks- og europaveier på Østlandet.

Les også

Kontrakt 1-01-2020-02 Østfold og Akershus

Rundt 35.000 tonn asfalt skal legges på omlag 54 kilometer av riks- og europaveiene i gamle Østfold fylke og søndre del av gamle Akershus fylke.

På tre strekninger vil Vegvesenet i tillegg til pris ta hensyn til prestasjoner ut over det som er gitt i konkurransegrunnlaget.

Det er snakk om tilleggsytelser som forbedrer asfaltdekkets kvalitet og/eller reduserer de miljømessige konsekvensene ved produksjonen og leggingen. Hvis leverandøren oppfyller kravene, så får vedkommende beregnet tekniske prosentvise avslag i konkurranseprisen, og kommer dermed prismessig bedre ut. Og det er laveste tilbud som vinner.

Likeledes: Om leverandøren ikke kan gjennomføre tiltakene vil det gi trekk i konkurransen.

Noen av tiltakene som Vegvesenet er ute etter, og som gir entreprenøren en fordel i konkurransen:

  • Lavtemperaturasfalt
  • Miljøvennlige energikilder ved produksjon av asfalten
  • Gjenbruk
  • Lagring av tilslag under tak
  • Stedlig kvalifisiert kontrollør

De tre strekningene det gjelder, er på nesten 17 kilometer:

  • E6 Svinesundsbrua-Svinesundshagen
  • E6 Åsgård-Halmstad
  • Riksvei 204 Løkkeberg-Rød

I denne kontrakten skal det også freses svært mye asfalt, særlig på E6 og E18; totalt mer enn 280.000 m2.

Les også

Kontrakt 1-04-2020-01 Østerdalen

Kontrakten gjelder vel 26 kilometer av riksvei 3 fra Atna bru og nordover. Rundt 55.000 tonn asfalt skal legges og vel 2.400 m2 skal freses.

Les også

Kontrakt 2-06-2020-01 Nedre Buskerud

Over 11.000 tonn asfalt skal legges på rundt 13,9 kilometer. Nesten alt skal legges på E18, E134 og riksvei 35. Over 71.000 m2 skal freses.

Les også

Kontrakt 2-06-2020-02 Øvre Buskerud

Her er det nesten bare riksvei 7 og E16 det dreier seg om, bortsett fra 4,4 kilometer av riksvei 52 (strekningen Trym-Tuv). Totalt skal rundt 22,5 kilometer asfalteres. Beregnet mengde er vel 20.000 tonn asfalt, og over 73.000 m2 skal freses.

Tilbudsfrist for disse kontraktene er 21. februar 2020.

Les også

Forsiden akkurat nå