Ny veglinje fra Moi til Bue kan bli både bedre og billigere

Ny veglinje fra Moi til Bue kan bli både bedre og billigere

Ny veglinje peker seg ut som best på E39-strekningen fra Moi til Bue i Rogaland. Den antas også å være billigere enn de andre veglinjene på samme strekning.

Planprogram for ny E39 Lyngdal vest-Sandnes var ute til offentlig ettersyn i perioden 27.02.2017 til 28.04.2017. I høringen kom det inn til sammen 161 høringsuttalelser. Blant disse var det forslag til en ny veglinje på en delstrekning fra Moi til Bue i Rogaland. Forslaget, som ligger utenfor det meldte planområdet, er bearbeidet av Statens vegvesen og funnet interessant å se nærmere på.

Den nye veglinjen kan også se ut til å være billigste utbyggingsalternativ på strekningen. I henhold til Statens vegvesens retningslinjer skal billigste alternativ alltid utredes, så fremt det er et relevant og realistisk alternativ. Ny indre korridor og planprogrammets indre korridor er begge i samsvar med konseptvalgutredningens indre korridor.

-Vi legger derfor planprogrammet ut på ny høring, samtidig som det varsles oppstart av arbeid med kommunedelplan i den nye korridoren, sier Torun Lynnebakken, planleggingsleder for prosjektet.

Lynnebakken forteller også at det vil bli holdt informasjonsmøter på Moi og Vikeså i begynnelsen av november. 

Forsiden akkurat nå