Fungerende fylkesordfører Pål Kårbø klipte snora og erklærte den nye vegen for offisielt åpnet. (Bilde:  Vigleik Brekke)
Det er sykkel- og gangsti på begge sider av vegen. (Bilde:  Vigleik Brekke)
Rådmann i Fjell, Steinar Nesse, fylkesordfører Pål Kårbø, varaordfører i Fjell kommune,Tom Georg Indrevik og vegvesenets prosjektleder Siri Korpelin Bernås. (Bilde: Vigleik Brekke)
Fra åpningensdagen 29.juni. (Bilde:  Vigleik Brekke)
Samferdselssjef Håkon Rasmussen, varaordfører i Fjell kommune,Tom Georg Indrevik, vegvesenets prosjektleder Siri Korpelin Bernås og rådmann i Fjell, Steinar Nesse, i lystig prat under åpningen. (Bilde: Vigleik Brekke)
Fra åpningsseremonien (Bilde: Vigleik Brekke)
Varaordførar i Fjell kommune, Tom Georg Indrevik (H) (Bilde:  Vigleik Brekke)

Fv 209 Storskaret-Arefjord:

Ny veg samler Straume sentrum

Kommunesenteret Straume i Fjell kommune på Sotra har vært delt i to av rv 555.En veg på 1,3 km måtte til for å løse trafikkfloken. Men det kostet 150 millioner kroner.

Vegen er laget for å avlaste trafikken gjennom Straume sentrum, og er bygget i jomfruelig terreng fra rv 555 ved Arefjorden til fv 209 ved Storskaret. Den nye vegen er dermed blitt en ny arm mellom den eksisterende hovedvegen og fylkesveg 209 som er en del av lokalvegsystemet på Straume.

Påkoplingen til rv 555 er gjort med et enkelt kryss med et avkjøringsfelt i retning øst, og trafikantene kan nå velge denne vegen nye vegen når de skal kjøre i retning mot Bergen sentrum, Knarrvika eller Hjelteryggen-området. Imidlertid kan vestgående trafikk fra byen og ut mot Øygarden ikke bruke den nye vegen.

Det er sykkel- og gangsti på begge sider av vegen, og det er bygd en gangbru over vegen et par hundre meter nord for rundkøyringen i sør. Fra denne gangbrua er det sykkel- og gangsti mot Straumsfjellet.

Åpningsseremonien ble foretatt 29.juni, og det var fungerende fylkesordfører Pål Kårbø som svingte saksa og erklaærte den nye fylkesvegen for åpnet. - Dette er et prosjekt som gjør en stor forskjell og er en viktig avlastning for trafikken på Straume. Jeg har notert meg at ei bru er tatt ut av prosjektet, og regner dette som en gjeldspost, kortsiktig eller langsiktig. Nå handler det om å få fullført Sotrasambandet, sa Kårbø før han klipte snora.

Fakta om Fv 209 Storskaret-Arefjord

Veglengde: ca. 1300 meter

Sprenging: ca. 110 000 m3

Va-grøfter: ca. 1200 meter

Gangbru: ca. 75 meter lang

Byggeperiode: januar 2016 - juli 2017

Entreprenør:  Bertelsen og Garpestad

Byggherre: Hordaland fylke

Seksjonsleder i Statens vegvesen, Arild Hegrenes, var godt nøgd med samarbeidet med entreprenørselskapet Bertelsen og Garpestad.

- Prosjektet har ikke kostet mer enn det som var forutsatt ved oppstart. Totalrammen var 150 millioner kroner, og inklusive alle kostnadene havnet vi på om lag 140 millioner kroner. En av de planlagte bruene ble ikke realisert på grunn av kraftlinja like ved, sa Hegrenæs.

Forsiden akkurat nå