Dette er en del av E16 mellom landets to største byer. Strekningen på bildet blir erstattet av en 4,3 km lang tunnel. Prosjekteringen er utlyst på nytt med frist 27. august. (Foto: Google)
Dette er en del av E16 mellom landets to største byer. Strekningen på bildet blir erstattet av en 4,3 km lang tunnel. Prosjekteringen er utlyst på nytt med frist 27. august. (Foto: Google)

Ny utlysning av  E16 i Valdres

Prosjektering av ny E16 i Valdres er utlyst på nytt. Den første anbudskonkurransen er avlyst fordi Vegvesenet brukte tildelingskriterier som ikke er gyldige lenger. Ny frist er satt til 27. august.

Fem rådgivende ingeniørfirmaer hadde meldt sin interesse for oppdraget da anbudsfristen gikk ut 6. juni. Prisene varierte mellom 17,9 og 28 millioner kroner. Det laveste anbudet ble gitt av Rambøll.

Den som får kontrakten, skal lage konkurransegrunnlag for E16 mellom Bagn i Sør-Aurdal og Bjørgo i Nord-Aurdal, en strekning på 11, km. Det sørlige ytterpunktet er krysset mellom E16 og fylkesveg 222. Det nordlige ytterpunktet er krysset mellom E16 og fylkesveg 33.

I sør skal E16 gå gjennom en 4,3 km lang tunnel. Nord for tunnelen vil vegen i hovedsak følge nåværende trasé, men kurvene blir rettet ut, og vegen blir utvidet til 8,5 meters bredde.

I hver ende av strekningen blir det en bru, for øvrig blir det ingen store konstruksjoner.

Det er nå arbeid i gang på E16 på den 10,2 km lange strekningen Fønhus-Bagn. Den skal være ferdig utbedret høsten neste år. Vegvesenets mål er at prosjekteringen av strekningen Bagn-Bjørgo skal være ferdig tidsnok til at anleggsarbeidet kan igangsettes med en gang man er ferdig med Fønhus-Bagn. Byggeleder Thomas Berger i Statens vegvesen tror at det skal være mulig å holde denne tidsplanen til tross for det som har skjedd.

 

Forsiden akkurat nå