Ny tunnel på anbud i Møre og Romsdal

Den som har lyst til å sprenge Skrøotunnelen i Møre og Romsdal må gi anbud innen 21. desember. Tunnelen blir 2 250 meter lang og skal inngå i riksveg 62 langs Sunndalsfjorden. Oppdraget omfatter også støp av portaler og anlegg av 1 000 meter tilstøtende veg.

  • Nyheter

Årsaken til at det trengs en tunnel her, er ikke spesielt original: Vegen den skal erstatte er smal, svingete og framfor alt rasfarlig. Dessuten går den rundt et nes. Den nye tunnelen skal gå tvers gjennom neset. Dermed blir riksveg 62 forkortet med ca. halvannen kilometer.

Riksveg 62 går mellom Molde og Sunndalsøra. Tunnelen kommer til å krysse kommunegrensen mellom Sunndal og Nesset. Åpningen finner sted høsten 2007. Årsaken til at det ikke skjer før er at adkomsten til det ene påhugget er vanskelig. Tunnelen blir derfor bare drevet fra en side. (ah)

Forsiden akkurat nå