Ragnhild Wahl er begynt som FoU-direktør i ITS Norway.
Ragnhild Wahl er begynt som FoU-direktør i ITS Norway. (Foto: Øystein Grue)

Ny som FoU-direktør i ITS Norway

Ragnhild Wahl er begynt i ny stilling i ITS Norway i stillingen som foreningens Director for Research and Innovation

Ragnhild Wahl skal jobbe med foreningens behov for å øke innsatsen innen forskning og utvikling.

Hun kommer fra Jernbanedirektoratet, der hun i ti år har vært ansvarlig for forsking og utvikling. Hun har tidligere også jobbet mange år i SINTEF, både som forskningssjef og seniorforsker. Ragnhild vil ha kontorplass i Trondheim og gir dermed ITS Norway tilstedeværelse i Oslo, Bergen og Trondheim.

Ragnhild er fra Lofoten, men har bodd i Trondheim de siste 35 årene.

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe i ITS Norway og ser at min erfaring fra Jernbanedirektoratet og SINTEF kommer medlemmene til nytte sier Ragnhild. Mine arbeidsoppgaver blir først og fremst å jobbe for å styrke og utvikle kunnskapsgrunnlaget som grunnlag for samfunns- og næringsutvikling og industrialisering. I tillegg tror jeg at min erfaring fra jernbanesektoren er med å bidra til et tydeligere intermodalt fokus i foreningen, sier Ragnhild.

 

Trond Hovland – daglig leder i ITS Norway er veldig stolt over å ha fått Ragnhild med på laget.

– Vi styrker vårt tilbud ikke bare til medlemmene, men til hele det Norske mobilitetsmiljøet, spesielt innenfor utvikling av nye mobilitetsformer og ny teknologi.  Ragnhilds kompetanse og ressursnettverk styrker foreningens evne til å innfri egne målsettinger, sektorens teknologiutfordringer og samfunnets mål om utviklingen av en bærekraftig transportsektor, sier han.

Forsiden akkurat nå