Det kommer ny rundkøring på E6 i Heggelia, Målselv commune,
Det kommer ny rundkøring på E6 i Heggelia, Målselv commune,

Ny rundkjøring på E6 i Målselv

I 2018 skal det stå ferdig en ny firearmet rundkjøring på E6 i Heggelia i Målselv kommune.

Forsvarsbygg har fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å bygge ei rundkjøring på E6. Etter utviklingen av Bardufoss leir har trafikken fra Forsvaret i Kapellkrysset økt betraktelig inn og ut av området. '

Utbyggingen vil skje i samarbeid med Statens Vegvesen, som også skal dekke 40% av byggekostnadene, samt ivareta drift og vedlikehold når rundkjøringa står ferdig.

 

Beskrivelse

I oppdraget står det at rundkjøringen skal bestå av fire veiarmer, omlegging av gang- og sykkelveier knyttet til ny rundkjøring, omlegging av Kapellveien for påkobling til ny rundkjøring og etablering av miljøgate på E6 med to opphøyde gangfelt på E6 og busslommer. I tillegg gjennomføres tiltak knyttet til omlegging av kommunal vannledning og eksisterende høyspentkabel.

 

Trafikksikkerhet

- Dette vil øke trafikksikkerheten inn og ut av leirområdet når rundkjøringen står ferdig. Noe av byggingen kan vi starte opp med i inneværende år, men selve rundkjøringen vil påbegynnes våren 2018,  for å unngå at deler av arbeidet stoppes opp i vintermånedene. I anleggsperioden må en påregne omlegging av  av trafikken langs E6, og rundt bedrifter i området, som for eksempel Circle K-stasjonen og Spar-butikken, sier prosjektleder Kjetil Blix Strokkenes i Forsvarsbygg.

Prosjektet vil bli lagt ut på anbud i løpet av sommeren.

Forsiden akkurat nå