Her skal det bygges ny rundkjøring, og dette bildet fra Google Maps forteller kanskje noe om hvorfor den trengs. Det virker som om bilisten har oppdaget avkjøringen litt sent, og forsøker å improvisere.
Her skal det bygges ny rundkjøring, og dette bildet fra Google Maps forteller kanskje noe om hvorfor den trengs. Det virker som om bilisten har oppdaget avkjøringen litt sent, og forsøker å improvisere. (Foto: Google Maps)

Ny rundkjøring: Enda mer av riksvei 9 i Setesdal skal bygges om

Nå skal et T-kryss i Valle bli rundkjøring.

Konkurransen heter C16540 Rv. 9 Valle, kryssutbedring, og innebærer en ny trearmet rundkjøring i krysset mellom riksvei 9 og fylkesvei 3820 ved Valle sentrum.

Rundkjøringen med tilhørende anlegg skal stå ferdig senest 19. oktober.

Her inngår også omlegging og bygging av gang- og sykkelveier, fortau og avkjørsler. Arbeidene vil blant annet bestå av masseflytting, rørlegging, rekkverk, asfaltarbeider og landskapsarbeider.

Det skal også monteres nytt belysningsanlegg, og det er behov for omlegging av en del kabler og ledninger.

Valle kommune er byggherre. Gjennom en utbyggingsavtale som er inngått mellom Valle kommune og Statens vegvesen er bestemt at Statens vegvesen skal være byggherrens representant i gjennomføringen av prosjektet.

Agder fylkeskommune er også veieier og er representert i prosjektet.

Tilbudsfrist er 7. juni.

Les også

Forsiden akkurat nå