Ny rekkverkskontrakt for riksveiene i Agder, Vestfold og Telemark
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen)

Ny rekkverkskontrakt for riksveiene i Agder, Vestfold og Telemark

Her hører en driftskontrakt for rekkverkene i Setesdal med.

Vegvesenet har lyst ut kontrakten Rekkverk Riksveg Agder, Vestfold og Telemark 2023-2024.

Den går ut på utskifting, reparasjon og oppsetting av nytt rekkverk i stål på riksveier i Agder samt Vestfold og Telemark. Oppdraget kan også omfatte prosjektering.

I tillegg inngår drift og vedlikehold av rekkverk innen driftsområdet 0901 Setesdal. Det handler om riksvei 9 fra grensa mellom Vennesla og Evje og Hornnes til bommen nord for Hovden Fjellstoge. Statens vegvesen har her selv tilsyn og overvåking av veinettet, og bestiller nødvendig drift og vedlikehold av rekkverk fra entreprenøren.

Omfanget avhenger ellers av løpende behov i kontraktsperioden og vil bli delt i delleveranser.

Antageligvis vil omtrent halvparten av rekkverksarbeidene foregå i Vestfold og Telemark fylkeskommune og omtrent halvparten i Agder fylkeskommune.

I Vestfold og Telemark er hovedfokuset på rekkverk langs E134 samt riksveiene 36, 41 og 9. I Agder vil det handle mest om rekkverk langs riksveiene 9 og 41. Det kan også være aktuelt med rekkverk langs E39 og E18 i begge fylker.

Sluttdato for kontrakten er 31. desember 2024.

Frist for å gi tilbud er 10. februar.

Les også

Forsiden akkurat nå