Oppmerking Rute 9 med syklist.jpg (width940)
Oppmerking Rute 9 med syklist.jpg (width940)

Ny og mer intuitiv veivisning for syklistene i Oslo

Fem strekninger i Oslo har nå fått en helt ny veivisning for at syklistene i byen skal finnefrem på en intuitiv måte.

Veivisningen består av oppmerking i bakken og informasjonssøyler med kart, kjente landemerker og tidsanvisninger. Prosjektet er et av flere strakstiltak Oslo kommune har igangsatt i år for å få flere til å velge sykkelen fremfor kollektiv og bil.

– Den nye veivisningen hjelper folk å få et mentalt kart over byen og gjøre det lettere å kjenne seg igjen. Konseptet gir en visuell bekreftelse på at man er på rett vei, og skiltene viser hvor lang tid det tar å sykle mellom forskjellige steder langs ruta, sier Heidi Tomten, avdelingsdirektør for gange, sykkel og kollektiv i Bymiljøetaten.


Intuitiv veivisning

Den nye veivisningen skal gjøre det lettere å finne fram på sykkel, og senke terskelen for å sykle i byen.

Hovedbilde.jpg (width940) (1) Foto: Bymiljøetaten, Oslo kommune

- I Oslo oppgir 29 prosent av dem som ukentlig ferdes innenfor Ring 3 at de ville syklet oftere hvis det var enklere å finne frem, sier Tomten.

Veivisningen er inspirert av Quietway-prosjektet i London, og er et resultat av ny kunnskap om hvordan syklister orienterer seg i bybildet og hvordan man best leder dem fra ett punkt til et annet.

- Sykkeltellerne viser en økning på 32 prosent i sykkeltrafikken så langt i år sammenliknet med fjor, og det er mange nye syklister i byen. Riktig veivisning gjør at sykkelturen kan oppleves tryggere, særlig for de som i utgangspunktet ikke er lokalkjent på ruta, sier Berg.
Alle rutene slutter i sentrum, er innenfor ring 3 og tar maks 30 minutter å sykle. Prosjektet er et prøveprosjekt, med mål om å utvide med flere ruter i 2021.

 

Les også


Brukerdrevet forskningsdesign

Merkingen viser hvilken rute syklisten er på. Foto: Bymiljøetaten, Oslo kommune

I rapporten «Hvordan vise veien (2019)» har Transportøkonomisk institutt sammen med Oslo kommune og Viken fylkeskommune kartlagt hvordan brukerne opplever sykkelveivisningen, hvilke utfordringer som oppleves, samt hvordan behovene blant særlig de uerfarne syklistene ser ut.

To interessante funn er at den såkalte «ukjente syklisten» overestimerer hvor lang tid turen tar, og at syklister i større grad retter blikket mot bakken enn motoriserte trafikanter. Fra undersøkelsene fremgikk det også at den ukjente syklisten sliter med å finne frem i byen.

Basert på konklusjonene og anbefalingene i rapporten har en prosjektgruppe i Bymiljøetaten i Oslo kommune, i samarbeid med Veidirektoratet, Viken fylkeskommune og TØI laget et konsept med forslag til flere forbedringer av veivisning. Det er dette vi ser resultatet av på de fem rutene som nå er oppgradert med den nye veivisningen. Prosjektet vil også evalueres underveis i testperioden.

Les også

Teknologi viser hvordan du bruker blikket

I Norge har skilting for syklister tradisjonelt fulgt skiltingsprinsipper for bilbrukere. Ettersom syklister veksler mellom forskjellige veimiljøer har syklister andre informasjonsbehov enn bilister.

I prosjektet brukes en brille med eye tracker for å studere syklistens orienterings-strategier og bruk av skiltinformasjon. I tillegg til eye trackeren, brukes et kamera som også viser GPS sporene til syklistene. Dette gir et bilde av om folk i større grad velger «rett rute» i forhold til skiltingen og merkingens intensjon.

Veivisningen er etablert langs fem forskjellige sykkelruter i Oslo
• Rute 2 Rådhusplassen-Majorstuen-Smestad
• Rute 3 Sentrum-Ring 2- Blindern-Rikshospitalet
• Rute 8 Oslo S-Grünerløkka-Torshov-Sinsen
• Rute 9 Rådhusplassen- Grünerløkka- Løren
• Rute 10 Økern-Tøyen-Grønland-Bjørvika

Forsiden akkurat nå