NYE VEIER

Ny NTP: Nye Veier vil ha 18 nye strekninger å jobbe med

Selskapet vil ta over mange av europaveiene.

Fra åpningen av Nye Veiers E18-prosjekt mellom Tvedestrand og Arendal i år.
Fra åpningen av Nye Veiers E18-prosjekt mellom Tvedestrand og Arendal i år. Foto: Nye Veier
1. okt. 2019 - 18:06

I arbeidet med nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033 har Nye Veier levert to rapporter. Den ene anbefaler en omfattende økning i selskapets utbyggingsportefølje, skriver Nye Veier i en pressemelding.

Nye Veier ønsker seg 18 nye veistrekninger. Det er disse:

 • E39 Ålgård – Hove
 • E39 Bokn – Stord
 •  E39 Stord – Os
 •  E39 Ålesund – Molde
 • E136 Dombås – Vestnes
 • E6 Otta – Dombås
 • E6 Dombås – Ulsberg
 • Riksvei 3 Kolomoen – Ulsberg
 • E6 Åsen – Steinkjer
 • E14 Stjørdal – Meråker (Riksgrensen)
 • E39 Klett – Harangen
 • E8 Tromsø – Nordkjosbotn
 • E6 Fauske – Bognes
 • Riksvei 80 Bodø – Fauske
 • Transportbehov i og rundt Oslo
 • Fylkesvei 22 Hvam – Gjelleråsen
 • Riksvei 22: Videreføring av riksvei 22 mot Østfold
 • Riksvei 4 Oslo – Mjøsbrua
 • Riksvei 25 Hamar – Løten
 • E134 Forbindelse mellom øst og vest

Nye Veier har lagt til grunn for sin rapport at de 18 strekningene som er vurdert kan overføres til selskapet. I tillegg kan enkeltprosjekt i og rundt Oslo vurderes.

Porteføljen skal utvides

Regjeringen har signalisert ønske om å utvide Nye Veiers portefølje i kommende NTP, både når det gjelder antall prosjekter og finansiering - slik at selskapet får økt ansvar for oppfølging av NTP på de viktigste europaveiene, heter det i pressemeldingen fra Nye Veier.

Nye Veier har vurdert til sammen 18 delstrekninger hvor selskapet med sin arbeidsmetodikk vil kunne sikre mer vei for pengene, og dermed mer effektiv ressursbruk i sektoren. I tillegg har selskapet vurdert transportutfordringene i Oslo-området.

Nye Veier mener at det ved helhetlig planlegging og utbygging av lange strekninger, er mulig å bygge ut et effektivt hovedveinett i Norge til en kostnad som er 30-40 prosent lavere enn kostnadsnivået som ble lagt til grunn for NTP 2018-2029.

Men som det heter i meldingen: Den raske teknologiske utviklingen i transportsektoren, medfører risiko for feilinvesteringer. Nye Veier legger derfor til grunn at strekningene bør bygges ut over en lengre periode enn 12 år. For å sikre langsiktig forutsigbarhet har Nye Veier likevel tatt som utgangspunkt at prosjekter som ligger inne i nåværende nasjonale transportplan som hovedregel gjennomføres innenfor kommende planperiode.

Nye Veier viser til en kostnadsreduksjon på rundt 30 milliarder kroner for sin samlede prosjektportefølje, sammenlignet med de kvalitetssikrede kostnadsoverslagene som lå til grunn da Nye Veier overtok porteføljen. Verdien av kortere reisetid og økt trafikksikkerhet utgjør et omtrent tilvarende beløp.

Ambisiøs plan

Samferdselsministeren sier følgende i en pressemelding:

– Regjeringa har ein svært ambisiøs Nasjonal transportplan (NTP) og framover skal vi bygge ut og vedlikehalde infrastrukturen som aldri før. For å få gjort alt vi har planar om og meir til i neste Nasjonal transportplan, må vi ha betre kontroll på kostnadane og sørge for at vi får mest mogleg ut av kvar samferdselskrone. Eg har difor bedt etatar og verksemder kna alle prosjekta sine i NTP, for å sjå kva moglegheiter vi har for å bygge smartare og meir kostnadseffektivt.

Det sier samferdselsminister Jon Georg Dale i forbindelse med at Vegdirektoratet, Nye Veier, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor i dag leverer sine svar på det første oppdraget fra Samferdselsdepartementet om faglige innspill til ny Nasjonal transportplan.

– Nye Veier har allereie vist at det er mogleg å redusere kostnader og auke samfunnsnytten i store vegprosjekt ved å gå kritisk gjennom prosjekta med tanke på ressursbruk. No har eg bedt alle etatar og verksemder om å gjere det same. Svara eg får i dag, er ikkje fasiten, men gir oss eit bilete av kva for moglegheiter som finst når vi no skal jobbe fram ein ny, god Nasjonal transportplan, sier samferdselsministeren i meldingen.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.