Hverken Vegvesenet eller fylkestinget i Vest-Agder har gitt opp planen om en tunnel under Hidrasundet. I desember skal fylkestinget ta en prinsippavgjørelse om prosjektets framtid. (Ill.: Statens vegvesen)
Hverken Vegvesenet eller fylkestinget i Vest-Agder har gitt opp planen om en tunnel under Hidrasundet. I desember skal fylkestinget ta en prinsippavgjørelse om prosjektets framtid. (Ill.: Statens vegvesen)

Ny mulighet for tunnel til Hidra

I juni 2012 ble Hidratunnelen i Flekkefjord lagt på is på grunn av høye anbud. Men hverken Vegvesenet eller politikerne har gitt opp. Nå gjøres det et nytt forsøk på å realisere prosjektet.

Driving av tunnel under sundet som skiller Hidra fra fastlandet, ble utlyst i mars 2012. Tre entreprenører ga anbud. Det laveste, som ble gitt av Implenia, var på 385 millioner kroner. Prisen var for høy til at prosjektet kunne gjennomføres innenfor kostnadsrammen, så fylkestinget vedtok å avlyse konkurransen.

Politikerne i Vest-Agder vil nå gå videre med saken. I desember skal det tas en prinsippavgjørelse om prosjektets framtid.

- Vegvesenet arbeider med et nytt kostnadsoverslag, sier prosjektleder Jan Børge Thorsen i Region sør. - Vi skal også lage en ny risikoanalyse. I den forbindelsen vil vi vite om vi kan avvike kravene til stigningsforhold i tunneler. I januar i år ble tunnelsikkerhetsforskriften innført for fylkesveier. Det innebærer at stigningen i nye tunneler ikke skal være høyere enn 5 %. I Hidratunnelen er det planlagt en stigning på opptil 10 %.

- Fylkestinget arbeider med finansieringen. Et av spørsmålene som må avklares er hvor mye besparelser man kan ta med i finansieringen når et fergesamband blir erstattet med en fast forbindelse. I sommer ga kommunal- og forvaltningskomiteen en innstilling til Stortinget. Der går man inn for at innsparte statlige fergesubsidier i 40 år kan brukes til finansieringen av faste forbindelser. I dag kan man bare regne inn 20 års besparelser.

Hidratunnelen er planlagt med en lengde på ca. 3,2 km, hvorav 750 meter vil gå under sjøen. Profilet blir T8,5. Den skal avløse fergesambandet Kvellandstrand-Launes på fylkesveg 469.

Forsiden akkurat nå