Ny motorvei ga økt areal til naturreserveat i Åkersvika ved Hamar

Nye Veier økte naturreservat med 50 dekar da ny E6 ble bygd

11. sep. 2020 - 09:31

Mortveibygging er ikke alltid ensbetydende med nedbygging av dyrket mark eller naturarealer. Det kan Nye Veier dokumentere etter E6 utbyggingen gjennom Åkersvika ved Hamar, som i mange år var grunnlag for uenighet og motstand rundt trasevalget for den nye motorveien gjennom det kjente vårmarksområdet. 

Her har et betydelig område på omtrent 100 000 kvadratmeter i naturreservatet blitt ryddet frem for å berike reservatets naturmangfold og fugleliv. For å holde området i hevd, skal økologiske ammedyr på sommerbeite sørge at området i naturreservatet ikke på nytt gror igjen.

Krav fra Fylkesmannen

Området ligger mellom jernbanelinjen og Åkersvika. Arealet har i mange år vært gjengrodd og preget av annen unaturlig vegetasjon. Da Nye Veier skulle erstatte dagens E6 med ny, trafikksikker vei som berører det 4,3 kvadratkilometer store naturreservatet Åkersvika, var kravet fra Fylkesmannen at nytt veiareal innenfor landskapsvernområdet som ble bygget ned, skulle gjenskapes.

Les også

Det aktuelle området tilhører Vidarshov gård, og er fra før båndlagt til flommål, og grenser mot samme type areal eid av Hamar kommune. Til sammen ble man enige om å sette i stand i overkant av 100 000 kvadratmeter.

Arealer her ble identifisert som del av reguleringsplanprosessen. Nye Veier har siden detaljplanlagt og utført tiltaket.

- Vi syntes ideen var spennende. Gjennom samarbeid med Fylkesmannen, Hamar kommune og Nye Veier ble man enige om å rydde frem området, slik at det kunne bidra positivt for fuglelivet og det originale biologiske mangfoldet i våtmarksområdet, sier Werner Christie som eier Vidarshov gård.

– Veiprosjekt og miljøtiltak kan ha felles synergier

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier har fulgt prosjektet tett.

- Vi er glad for å kunne vise at veiprosjekt og miljøtiltak kan ha felles synergier, sier utbyggingsdirektøren.

Det aktuelle området tilhørende Vidarshov gård er fra før båndlagt til flommål, og grenser mot samme type areal eid av Hamar kommune. Til sammen ble man enige om å sette i stand i overkant av 100 000 kvadratmeter.

Les også

Norges første Ramsarområde

I forbindelse med utbygging av E6 ble det i 2016 tatt ut 126 dekar og lagt til 175,5 dekar
Åkersvika naturreservat er et viktig område for flere forskjellige fuglearter. Det ble fredet ved kongelig resolusjon den 26. juli 1974 og reservatet ble dermed Norges første Ramsarområde. I 1984 og 1992 ble reservatet utvidet. Formålet med fredningen var å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Spesielt er området viktig som raste- og hekkeområde for våtmarksfugl.

Tellinger av fugl i reservatet i perioden 1974-2013 viser at den vanligste arten både vår og høst er stokkand.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.