Ny kontrakt: Veiarbeid for 90 mill i Innlandet  
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen)

Ny kontrakt: Veiarbeid for 90 mill i Innlandet  

Fylket skal ruste opp veiene i søndre del av gamle Hedmark.

Innlandet fylke har lyst ut en ny anskaffelse. Det gjelder en samlekontrakt på 30 millioner kroner i året for veiarbeider. Totalt vil kontrakten være på 90 millioner kroner, hvis en opsjon blir løst ut.

Eksempler på oppdrag i kontrakten: Fortau, bussholdeplasser, gang- og sykkelveier, kollektivfelt, rundkjøringer, støyskjermer, støttemurer og betongkonstruksjoner, bergsikring og kant- og veiforsterkning. Samt mye annet.

Arbeidene vil kunne være nyanlegg, men også opprusting. Kontrakten gjelder først og fremst noen kommuner i gamle Hedmark fylke: Kongsvinger, Sør- og Nord-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes og Våler. Men prosjekter utenfor disse kommunene kan også påregnes.

Frist for å gi tilbud er 24. januar.

Forsiden akkurat nå