Her skal rundt 1200 meter av riksvei 5 breddeutvides.
Her skal rundt 1200 meter av riksvei 5 breddeutvides. (Foto: Statens vegvesen)

Ny kontrakt: Riksvei 5 i Lærdal skal utvides i bredden

Vegvesenet skal ruste opp rundt 1200 meter vei.

I kontrakten Rv. 5 FMO Håbakken-Nedre Eri, del II skal Vegvesenet breddeutvide riksvei 5 i Lærdal kommune, på strekningen mellom Håbakken og Erisletta. Anleggsområdet ligger cirka sju kilometer fra Lærdal sentrum.

Planlagt veistrekning er på cirka 1200 meter. Byggherren tar forbehold om at det bare er de første tusen metrene som blir gjennomført, siden den ikke har fått tilgang til grunn på den siste delen av strekningen.

Bredden på dagens vei varierer fra 5,2 til 6,6 meter. Ny veibredde blir 7,5 meter.

Breddeutvidelsen skal skje på begge sider av eksisterende vei. Midt- og kantoppmerking skal forsterkes. I sideterrenget blir det graving og planering. Eksisterende busslommer skal oppgraderes.

ÅDT er i dag cirka 2900, og andelen tunge kjøretøy er 16 prosent. Arbeidsområdet ligger i nærheten av Fodnes fergekai, og her går det ferge hvert 20. minutt.

Prosjektet er tegningsbasert.

Noen hovedmengder (cirkatall):

  • Masseflytting av jord: 5500 m3
  • Forsterkingslag: 8000 m3
  • Asfalt: 8700 m2
  • Rekkverk av stål: 535 m
  • Viltgjerde for hjort: 1000 m

Prosjektet skal være sluttført 31. mai 2023.

Det blir tilbudskonferanse enten digitalt eller på Voss trafikkstasjon 19. mai.

Og tilbudsfrist er 8. juni.

Les også

Forsiden akkurat nå