Fra Uppstadsvingene, cirka ti kilometer sør for Valle i Setesdal.
Fra Uppstadsvingene, cirka ti kilometer sør for Valle i Setesdal. (Foto: Google Maps)

Ny kontrakt i Setesdalen: Vegvesenet skal rette ut svingene på 600 meter vei 

Oppdraget skal være ferdig utført i november.

Vegvesenet ruster opp riksvei 9 i Setesdalen i Agder videre, nå med prosjektet som heter Riksvei 9 Uppstadsvingane.

Her skal kurvene utbedres, og dermed skal det bygges rundt 600 meter mer eller mindre ny riksvei 9, inkludert ny avkjørsel til Uppstad. I tillegg skal grøftene utvides med mykt sideterreng over cirka 350 meter sør for anlegget.

Prosjektområdet ligger omtrent ti kilometer sør for Valle sentrum i Valle kommune.

Arbeidet dreier seg blant annet om sprenging, masseflytting, stikkrenner, asfaltarbeider, og en kort strekning med nytt veilys.

Det skal også bygges busslommer på begge sider av veien, nær den nye avkjørselen til Uppstad. Et brannskadet bolighus skal rives.

Anslåtte hovedmengder i prosjektet:

  • Sprenging: 6500 fm3
  • Løsmasser: 11.500 m3
  • Forsterkningslag: 4.200 m3
  • Bærelag: 1.500 m3
  • Bærelag, knust asfalt: 320 m3
  • Asfalt: 5.500 m2
  • Rekkverk: 130 meter
  • Stikkrenner: 23 meter
  • Grøfteutvidelse: 310 meter

Prosjektet skal være ferdig 22. november i år. Frist for asfaltering/legging av bindlag er 27. oktober.

Men: Ifølge konkurransegrunnlaget så mangler det avtale med en av grunneierne om tiltredelse eller kjøp av eiendom. Her kan ikke arbeidene starte før Statens vegvesen får inngått avtale med grunneieren.

Dessuten mangler det godkjent byggesøknad. Vegvesenet angir at tiltaket er byggemeldt til Valle kommune, men det er ikke behandlet ennå. Prosjektet kan dermed ikke starte før byggesøknaden er godkjent.

Tilbudskonferanse holdes 7. mai, og møtested er Uppstadkrysset.

Frist for å gi tilbud er 20. mai.

Les også

Forsiden akkurat nå