Tungland bru ved Jørpeland.
Tungland bru ved Jørpeland. (Foto: Rogaland fylkeskommune)

Ny kontrakt: Denne brua i Ryfylke har skader og må repareres 

Fire måneder er det beregnet å ta.

Rogaland fylkeskommune har lyst ut en kontrakt som heter 11-0379 Rehabilitering av Tungland bru.

Tungland bru ligger på fylkesvei 523 på Jørpeland i Strand kommune. Den er bygd i 1963, og er ei betongbjelkebru i ett spenn på 24 meter. Overbygningen består av to parallelle rektangulære betongbjelker som er støpt sammen med brudekket.

Fylket har registrert til dels store skader på rekkverk og kantdragere, samt en del korrosjon på lagrene ved begge landkar. Det er dessuten tette drensrør og noe lekkasje gjennom fugene.

Prosjektet omfatter blant annet følgende arbeider:

  • Sandblåsing og overflatebehandling av lagre ved begge landkar
  • Påsveising av ny styretapp på pendellager i akse 1
  • Etablering av nye kantdragere og montering av nytt brurekkverk på hele brua og på landkar
  • Montere nye drensrør med min. 300 mm utkast i underkant av brudekket
  • Rengjøring av lageravsatser, noe mekanisk reparasjon av betong
  • Fjerning av asfalt, reasfaltering og utbedring av fuger

Arbeidene er beregnet å ta fire måneder, og frist for ferdigstilling er satt til 30. oktober.

Fylket holder digital tilbudskonferanse 24. mai, og befaring ved brua dagen etter.

Tilbudsfrist er 13. juni.

Les også

Forsiden akkurat nå