Ny kalkyle for Hålogalandsbrua: 3,8 milliarder

Ny kalkyle for Hålogalandsbrua: 3,8 milliarder

Prisen på Hålogalandsbrua fortsetter å øke, og kan nå ifølge prosjektledelsen i Statens vegvesen passere 3,8 milliarder kroner. 

Prosjektleder for Hålogalandsbrua, Hans-Jack Arntzen i Statens vegvesen, forteller til avisen Fremover at en gjennomgang av prosjektet i høst viser at de kommer til å ende på omkring 3,8 milliarder kroner. Det er nesten 600 millioner kroner med enn kostandsoverslaget på 3,22 milliarder kroner som gjalt da byggingen startet.

Om det blir den endelige summen gjenstår å se.

Det forklarer Arntzen, uten å å i detalj, med at det er en del uavklart saker med entreprenører på prosjektet.

 

Økte kostnader på alle kontrakter

- I tiden etter at prosjektet startet har det kommet endringer av momsregelverket samt indeksreguleringer som har ført til at ny kostnadsramme er på 3,75 millarder i 2017-kroner, ifølge Arntzen.

- Det er lett å kun tenke brua når vi snakker om Hålogalandsbrua. Men prosjektet består av flere kontrakter; stål, tilførselsveier og tunneler, rassikring – og nå også oppgradering av den fremtidige fylkesveienmellom Ornes og Trældal. Alle disse kontraktene har bidratt til økte kostnader på prosjektet i forhold til opprinnelig kostnadsoverslag, sier han til Fremover.

 

Anmodning om forlenget byggetid

Stormene denne høsten har gjort flere skader på brua, som nå trolig får konsekvenser for når den står ferdig. 

- Det vi vet, er at det kommer anmodning om forlenget byggetid som følge av stormskadene, sier han.

Det er ikke avklart hvor lang tid det vil være snakk om, men prosjektlederen sier at det - sannsynligvis - ikke skal ha noe å si for åpningstidspunket neste sommer.

Forsiden akkurat nå