Pierre-Nicolai H. Schmidt-Melbye tiltrer 1. september som ny forskningssjef i avdeling Infrastruktur i SINTEF.
Pierre-Nicolai H. Schmidt-Melbye tiltrer 1. september som ny forskningssjef i avdeling Infrastruktur i SINTEF. (Foto: Privat)

Ny forskningssjef for Infrastruktur i SINTEF

Pierre-Nicolai H. Schmidt-Melbye (37) er ansatt som forskningssjef i SINTEF Community. Det betyr at han skal ha ansvar for fagområdene vann og miljø, berg- og geoteknikk samt anlegg og samferdsel.

Pierre-Nicolai Schmidt-Melbye kommer fra rådgiverfirmaet AFRY, der han har vært avdelingsleder for forretningsområdet Transportation i Trondheim. Han har erfaring fra ledelse og organisering av mange typer prosjekter, herunder tverrfaglige infrastrukturprosjekter, byggeprosjekter og større bruprosjekter.

Schmidt-Melbye har en mastergrad fra Bygg- og miljøteknikk ved NTNU i 2008, og har etter det jobbet hos Reinertsen AS og senere ÅF Engineering i Trondheim.

I SINTEF skal Schmidt-Melbye lede 40 forskere og eksperter innen flere fagdisipliner på et forskningsområde i stadig endring. Avdelingen har både nasjonale og internasjonale oppdragsgivere, og leder flere store EU-prosjekter. På flere av forskningsområdene er Norge ledende.

– Jeg gleder meg til å bli mer kjent med forskningsmiljøet innen infrastruktur i Norge, og da er SINTEF det klart beste utgangspunktet. Økende krav til gjennomføringen av anleggs- og infrastrukturprosjekter gir gode forutsetninger og økt behov for utvikling og innovasjon. Her vil vi i SINTEF spille en viktig rolle.

– Skjæringspunktet mellom næringsliv, forskning og innovasjon er veldig spennende, og jeg tenker min erfaring fra rådgiverbransjen vil være bra i en slik jobb, sier Pierre-Nicolai Schmidt-Melbye.

SINTEF jobber tverrfaglig med både generisk kompetanse knyttet til bransjekompetanse og spissfaglig kompetanse på forskningstema. Schmidt-Melbyes brede erfaring fra rådgiversiden innen både konstruksjonsteknikk, planlegging, prosjektering og ikke minst prosjektledelse, vil være midt i blinken for å lede forsknings- og innovasjonsarbeidet videre i tett dialog med næringen

Forsiden akkurat nå