Fylkesveien oppover Sirdal.
Fylkesveien oppover Sirdal. (Foto: Google Maps)

Ny driftskontrakt for berg og tunneler i Agder

Fylket er ute etter en entreprenør som kan inspisere og renske opp i tunneler og skjæringer. 

Fylket kaller også denne for kontrakt nummer 4203, men det er altså en driftskontrakt for tunnelinspeksjon samt fjellsikring og tunnelrensk i de ordinære driftskontraktsområdene 4203 Sirdal og 4205 Åseral.

Arbeidene skjer etter bestilling fra byggherren, som ved behov forbeholder seg retten til å pålegge entreprenøren å utføre de beskrevne oppgavene også utenfor dette kontraktsområdet, men innenfor Agder fylke.

Byggherren kan, om det trengs, også beslutte å hente inn entreprenører fra andre
områder.

Varighet er fra 1. oktober 2022 og ut august 2026. Partene kan bli enige om å forlenge kontrakten med to år. Byggherren har uansett ensidig opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Agder fylke stiller krav om at leverandøren skal ha en del erfaring med relevante sikringsarbeider i tunnel og fjell. Fylket krever også faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersonene som skal jobbe med oppdraget.

Frist for å gi tilbud er 16. august.

Les også

Forsiden akkurat nå