Slik skal ikke en riksveg med lavt nummer se ut. Høsten neste år er denne strekningen degradert til lokalveg.
Slik skal ikke en riksveg med lavt nummer se ut. Høsten neste år er denne strekningen degradert til lokalveg. (Bilde: Google)

Ny bit av rv 9 på anbud

Det er klart for utbedring av en ny etappe av riksveg 9 i nedre Setesdal. Innen 3. mai vil Vegvesenet ha pris på 2,5 km ny veg helt utenom nåværende trasé.

  • Nyheter

Den 13 km lange strekningen Ose-Lageid i Bygland kommune holdt en veldig dårlig standard for få år siden. Utbedringen har skjedd i tre etapper. Den andre ble fullført i fjor høst. Nå står den siste for tur. Den gjelder strekningen Krokå-Langeid.

Den nåværende vegen er for smal til at det kan markeres midtlinje, geometrien er ugunstig, og på en del av strekningen ligger det hus helt inntil vegkanten.

En liten del av den nye vegen skal gå over elva Otra. Her er det bygd terskler tidligere i forbindelse med kraftutbygging. De må nå bygges om.

Den som får kontrakten skal også etablere en blekatrapp. Bleka er en laksefisk som lever i Otra. I motsetning til annen laks går den ikke ut i havet for å gyte. I stedet lever den hele livet i elva. Blekatrappen vil gjøre det mulig for denne eksklusive fisken og ta en større del av Otra i bruk.

Den nye riksveg 9 får en total bredde på 7,5 meter. Den skal være ferdig i oktober 2013.

Forsiden akkurat nå