Slørdalstunnelen, som er en del av Årstfjordkryssinga på Lakseveien, ble drevet i et arbeidsfelleskap mellom Metrostav og Bertelsen & Garpestad..
Slørdalstunnelen, som er en del av Årstfjordkryssinga på Lakseveien, ble drevet i et arbeidsfelleskap mellom Metrostav og Bertelsen & Garpestad.. (Foto: Hlynur Gudmundsson, Statens vegvesen)

Egenkapitalen tapt, men Metrostav satser videre i Norge

Norske veiprosjekter har vært dårlig butikk for tsjekkisk storentreprenør

NUF-selskapet hvor driften i Norge har vært drevet fra fikk nok et år med underskudd i fjor. Men nå har har de etablert et eget aksjeselskap.

2019 ble nok er år med minus i boka for storentreprenøren Metrostav fra Tsjekkia som de siste årene har kastet seg inn i Norge for å konkurrere om utbyggingsoppdrag også på veisiden. Selskapet kaller seg et av  europas største entreprenørselskaper, og driver i dag virksomhet i 15 land.

Metrostav etablerte seg i 2014 gjennom et NUF-selskap i Norge, og fra en forsiktig start har selskapet gått både opp og ned i omsetning. 

2018 var toppåret så langt med en omsetning på 375 millioner kroner, som i fjor ble etterfulgt med en nedgang i omsetningen på nøyaktig 100 millioner kroner.

Resultatene har ligget på omtrent null eller på minussiden i alle år siden oppstarten, og regnskapstallene for 2019 viser at egenkapitalen i NUF-selskapet nå er på minussiden.

I en e-post til Veier24 sier talsmann for Metrostav Group, Vojtech Kostiha, at de synes at de har oppnådd positive resultater på det norske anleggsmarkedet gjennom avdelingskontoret Metrostav NUF som ble etablert i 2014.

Les også

Langt over gjennomsnittet for nyetablerte

– Så langt har selskapet vårt, i samarbeid med flere norske partnere, levert fem veiprosjekter utelukkende for en kunde - Statens Vegvesen. De samlede økonomiske resultatene er positive, men fortsatt gjenstår noe for å nå våre forventninger.

– Sammenlignet med andre internasjonale selskaper som kommer inn i det norske anleggsmarkedet, er resultatene langt over gjennomsnittet. Tidligere erfaring fra andre nordiske land, samt til kompetansen og troverdigheten til Metrostavs kjerneansatte, er nok hovedårsaken til det.

– Hva er planene for Metrostavs tilstedeværelse  i Norge?

– Vårt selskap planlegger å styrke sin posisjon i Norge. Siden det innenlandske tsjekkiske anleggsmarkedet fortsatt mangler nok muligheter, spesielt i infrastrukturelle tunnelprosjekter, som er vår kjernevirksomhet, ser vi det norske markedet som veldig lovende.

Les også

Skal drive både NUF og AS

– Metrostav etablerte et nytt aksjeselskap (AS), Metrostav Norge AS, i januar i år. Betyr dette at all virksomhet blir overført fra NUF-selskapet til aksjeselskapet?

– Å etablere et fullt datterselskap i det norske anleggsmarkedet er en naturlig fortsettelse for oss, som har vært planlagt lenge. Datterselskapet vil representere Metrostav Group og vil tilstrebe å styrke vår posisjon på markedet. Vårt avdelingskontor Metrostav NUF vil forbli i drift, men Metrostav Norge AS vil representere Metrostav-konsernet lokalt og vil samarbeide tett med morselskapet så vel som andre deler av konsernet.

Vojtech Kostiha forteller at de ved å etablere Metrostav Norge AS ønsker vi å vise markedet at de vil bli et lokalt selskap som kan levere utfordrende prosjekter i ønsket tid, kvalitet og pris.

– Vi tror også at Metrostav Norge AS vil bli oppfattet bedre av det norske markedet, samt gjøre det mulig å ansette lokale eksperter, ettersom det fra vår erfaring er den lokale kunnskapen som er nøkkelfaktoren for et vellykket samarbeid med alle fag på markedet, sier han i sitt e-postsvar til oss.

Les også

Med på fem store veiprosjekter

Selskapet har vært samarbeidspartner med det norske entreprenørselskapet Bertelsen & Garpestad på flere av prosjektene de har vært involvert i. Her er noen av prosjektene det tsjekkiske selskapet har jobbet med i Norge:

Prosjekt  Entreprenør Kontraktssum millioner kr
Rv 13 Jobergtunnelen  AF Bertelsen & Garpestad/Metrostav    279,9
Fv 337 Veitastrondvegen JV Metrostav Havnen    148,9
E134  Kongsberg AF Metrostav, Bertelsen & Garpestad og HAG Anlegg 643,5
Fv 714 Årstfjordkryssinga AF Metrostav/Bertelsen & Garpestad 812,9
Rv 555 Sotraforbindselen (forberedende elektro) AF Metrostav/Bertelsen & Garpestad 276

 

Les også

Forsiden akkurat nå