Slik vil søndre portal av Jobergtunnelen se ut. Innenfor denne er det 90 meter løsmassetunnel som blir støpt ved hjelp av steel pipe umbrella. Metoden er valgt for å spare vernet edelløvskog som ligger i nærheten av tunneltraséen. (Ill.: Statens vegvesen)
Slik vil søndre portal av Jobergtunnelen se ut. Innenfor denne er det 90 meter løsmassetunnel som blir støpt ved hjelp av steel pipe umbrella. Metoden er valgt for å spare vernet edelløvskog som ligger i nærheten av tunneltraséen. (Ill.: Statens vegvesen)

Norsk/tsjekkisk AF skal drive Jobergtunnelen

Et arbeidsfellesskap mellom Bertelsen & Garpestad fra Egersund og Metrostav fra Praha skal drive Jobergtunnelen i Hardanger. Kontrakten blir underskrevet neste uke. Den er verdt 279,9 millioner kroner.

Kampen om kontrakten var jevn. Vegvesenet fikk inn 8 anbud. Mindre enn 10 prosent skilte de 7 laveste, mindre enn en prosent skilte de to laveste.

Arbeidsfellesskapet lå lavest ved anbudsåpningen. Kontrollregningen førte ikke til forandringer i rekkefølgen.

Jobergtunnelen inngår i riksveg 13 gjennom Granvin kommune. Hensikten med den er å lede trafikken vekk fra en strekning hvor det har gått mange steinsprang.

Tunnelen bli ikke stort mer enn to kilometer lang. En viktig årsak til det høye prisnivået finnes i søndre ende. Her går tunneletraséen gjennom løsmasser. For å komme gjennom dem skal det brukes en metode som ikke har vært brukt i norske vegtunneler tidligere. Metoden er kjent under navnet steel pipe umbrella.

 

Fornøyd prosjektleder

Prosjektleder Lars Magnar Røneid  i Region vest er godt fornøyd med resultatet av anbudskonkurransen.

- Vi var veldig overrasket over den store deltakelsen. Det er nesten ingen i Norge som har erfaring med dene måten å drive tunnel på. De jevne prisene tyder på at prisnivået er riktig. Når en ligger langt under de andre, er det ofte et tegn på at den entreprenøren har regnet galt. Da får vi gjerne et hav av tilleggskrav for å dekke inn kostnadene, sier Røneid.

 

90 meter løsmassetunnel

Det er 90 meter løsmassetunnel som skal etableres med steel pipe umbrella. Metoden er basert på at stålrør presses inn rundt tunnelprofilet. Rørene ligger inntil hverandre slik at de lager en skjerm rundt profilet. Hver skjerm er 12-13 meter lang. Når alle rørene i en skjerm er på plass, blir det injisert betong i dem.

Etter injiseringen starter utgravingen under skjermen. Etter hvert som løsmassene blir gravd ut, blir det montert tverrgående stålbuer som skal støtte opp de langsgående stålrørene. Avstanden mellom hver bue blir en meter.

 

Fjell under løsmassene

Løsmassene dekker ikke hele det framtidige profilet på den 90 meter lange strekningen. Under dem er det fjell som stiger etter hvert som man kommer inn i tunnelen. Til slutt dekker fjellet hele profilet.

For å få plass til entreprenørens utstyr, må fjellet sprenges ut etter hvert som man graver seg innover. Når hele profilet er utgravd og utsprengt på alle de 90 metrene, blir tunnelen støpt ut.

I tillegg til tunnelarbeidet skal arbeidsfellesskapet utbedre 750 meter av riksveg 13 og 330 meter av fylkesveg 572 i dagen. Entreprisen omfatter ikke elektroarbeid i tunnelen. Det blir utlyst senere.

Oppdraget er det siste delprosjektet i Vossopakko. Innen 15. juni 2017 skal tunnelen være klar til bruk.

Forsiden akkurat nå