Nordøyvegen vil koste nær 3,5 milliarder 2017-kroner.
Nordøyvegen vil koste nær 3,5 milliarder 2017-kroner.

Nordøyvegen i boks

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal går enstemmig inn for å bygge Fv 659 Nordøyvegen, som skal gi fastlandssamband for 2900 mennesker på øyene i Haram og Sandøy kommune i Møre og Romsdal.

Statens vegvesens prosjektleder, Marianne Nærø.
Statens vegvesens prosjektleder, Marianne Nærø. Foto: Kjell Herskedal

Prosjektet vil etter det siste overslaget koste nær 3,5 milliarder 2017-kroner. Formelt skal Fylkestinget gjøre vedtaket på budsjettmøtet i desember, men med et enstemmig fylkesutvalg blir det en ren sandpåstrøing.

Klar for anbudrunde i 2017

Det er lagt opp til byggestart i 2018, men de første entreprisene kommer ut på anbud i 2017. Det åpnes også for at de forberedende arbeidene kan igangsettes i 2017.

Statens vegvesens prosjektleder, Marianne Nærø, sier til Våre Veger at entreprisene for første del av prosjektet i beste fall kan lyses ut allerede før sommerferien 2017. Det forutsetter at Stortinget vedtar bompengeproposisjonen i løpet av våren.

Det ligger an til å bli fire forberedende kontrakter og to hovedentrepriser, med oppstart samtidig på alle de fire forberedende kontraktene.

-Vi er klar til å legge de forberedende entreprisene ut på anbud så snart bompengeproposisjonen er vedtatt, sier Nærø til Våre Veger.

 

Jobben deles i to hovedkontrakter

Rundt juletider neste år vil hovedentreprisene bli lyst ut. Det blir to store hovedentrepriser, en kontrakt Sør og en kontrakt Nord. Kontrakt Sør er den største av disse. Anslaget er ikke klart, men det blir en kontrakt til et sted mellom 1 og 2 milliarder kroner, ifølge Nærø.

Dette blir det definitivt største fylkesvegprosjektet i Møre og Romsdal de kommende årene, og det blir også den største utfordringen noen gang for Marianne Nærø som prosjektleder. Hun er 37 år gammel og utdannet bedriftsøkonom og bygningsingeniør. Hun har arbeidet med prosjekt og kontrakter siden hun avsluttet utdanningen sin og har arbeidet i Statens vegvesen siden 2009. Senest har hun vært prosjektleder for de nye fergekaiene i Stranda og Liabygda. Nordøyvegen blir en oppgave av en helt annen størrelse.

 

Tungt løft for Møre og Romsdal

Nordøyvegen blir et svært tungt løft for Møre og Romsdal fylkeskommune, men blir samtidig det store vegprosjektet som entreprenører i området trenger. Aktiviteten Nordøyvegen vil skape i en tid da anleggsvirksomheten er laber som følge av problemene i oljenæringen, blir trukket fram som en stor oppside ved prosjektet.

-Dersom Nordøyvegen fremdeles hadde vært riksveg, hadde vi aldri klart å gjennomføre dette prosjektet, sa lederen i Samferdselsutvalget, Kristin Sørheim under fylkesutvalgets behandling.  

I vedtaket som ble gjort tirsdag legges det opp til byggestart i 2018 men at forberedende entrepriser kan lyses ut og igangsettes allerede i 2017.

Forsiden akkurat nå