Øyrike Nordland vil leie inn hjelp til prosjektering og planlegging, blant annet av bruer og fergekaier.
Øyrike Nordland vil leie inn hjelp til prosjektering og planlegging, blant annet av bruer og fergekaier. (Foto: Vegar Bjørnbakk, Nordland fylkeskommune)

Nordland skal leie inn prosjekteringshjelp for minst 30 millioner kroner

Rammeavtalene kan bli på inntil fire år.

Nordland fylkeskommune eier 4110 kilometer fylkesvei, og det inkluderer 74 fergekaier og omkring 800 bruer. Nå inviterer fylket til tre konkurranser om tre rammeavtaler for planlegging og prosjektering.

Det skal inngås tre separate avtaler for disse områdene:

  • Vei
  • Bruer og fergekaier
  • Tunnel

Premissene for alle rammeavtalene er temmelig likelydende. Det kan bli snakk om bistand i alle prosjektfaser. Fylket planlegger å inngå kontrakt med tre til fem leverandører i hver av rammeavtalene.

Ved avrop på en rammeavtale skal det gjennomføres minikonkurranser, og alle leverandørene i den aktuelle rammeavtalen vil bli invitert til alle minikonkurransene.

Alle rammeavtalene har en varighet på to år, samt opsjon på ytterligere to år.

Verdien av hver av de tre avtalene vil trolig ligge på mellom fem og 20 millioner kroner i året. Med fire års varighet snakker vi om en samlet avtaleverdi på et sted mellom 60 og 240 millioner kroner. Men fylket oppgir at det er høyst uforpliktende tall. Arbeidsmengdene er ikke forutsigbare. 

Ved større og mer komplekse planleggings- og prosjekteringsoppdrag vil Nordland fylke dessuten vurdere om det skal gjøres avrop på gjeldende rammeavtaler, eller om det skal gjennomføres en egen anskaffelse.

Starttidspunkt for rammeavtalene er satt til 1. mars 2021, og hvis opsjonene løses ut så varer de til slutten av 2024.

Frist for å gi tilbud på å være med i disse konkurransene er satt til 1. februar.

Les også

Forsiden akkurat nå