Nekter å bøye seg

Nordøyvegen avgjøres i desember:

Nekter å bøye seg

Fylkespolitikerne i Møre og Romsdal nekter å legge bort Fv 659 Nordøyvegen, selv etter at en ekspertrapport fra Oslo Economics har slått beina under en rekke av kostnadsoverslagene Statens vegvesen har gjort.

Frank Sve (Frp.) er Nordøyvegens ivrigste forkjemper. -Nå orker jeg ikke flere omkamper, sa Sve i fylkesutvalget.
Frank Sve (Frp.) er Nordøyvegens ivrigste forkjemper. -Nå orker jeg ikke flere omkamper, sa Sve i fylkesutvalget. Foto: Kjell Herskedal
Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik og et mindretall i fylkesutvalget setter foten ned og mener nok er nok.
Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik og et mindretall i fylkesutvalget setter foten ned og mener nok er nok. Foto: Kjell Herskedal

Fylkesutvalget lot seg ikke skremme av innsigelsene fra Oslo Economics og sa mandag kveld enstemmig ja til å bruke 3,6 milliarder kroner på Nordøyvegen. Nordøyvegen skal gi fastlandssamband for 3000 mennesker i Haram og Sandøy kommuner.

 

Vågal pengebruk

Lederen i Samferdselsutvalget, Kristin Sørheim, mener at dersom fylket ikke klarer å bygge Nordøyvegen, må en også gi opp å bygge andre store samferdselsprosjekt.

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik er den som holder igjen og setter ned foten for det han mener er en altfor vågal pengebruk.

Guttelvik vil på selvstendig grunnlag redegjøre for konsekvensene et låneopptak over 40 år vil ha for andre lån fylkeskommunen har. Kravet i loven er en snitt løpetid på 30 år, noe som kan innebære kortere nedbetalingstid på andre lån. Fylkeskommunen er fra før godt forspent med lån. Det avgjørende slaget kommer til å stå på fylkestinget i desember.

 

Fergesubsidier og renter

Det er beregningen av fergesubsidier og renter som er de to springende punktene i finansieringen av Nordøyvegen.

Oslo Economics mener at tilbakeføringen av fergesubsidier til prosjektet er satt for høyt og tilsvarer en inntektssvikt for prosjektet på 400 millioner kroner i løpet av 40 år. I hovedmodellen som revisjonsselskapet Deloitte presenterte for to uker siden er det lagt til grunn et rentenivå på 2-4 prosent. Oslo Economics mener det må tas høyde for en rente på minst 6 prosent. Dette vil i så fall gi en dramatisk kostnadsøkning.

 

Prisen nå: 3,6 milliarder kroner

I tillegg til fergesubsidier og renter har Statens vegvesen gjort en beregning av ekstrakostnadene som følge av at stigningene i de planlagte tunnelene på Nordøyvegen er for bratte. Stigningen må reduseres fra 10 prosent til 7 prosent. Dette alene vil gi en ekstrakostnad på ca. 100 millioner kroner.

Summeres alt dette med tidligere beregninger er prisen på prosjektet nå kommet opp i 3,6 milliarder kroner. Dersom fylkestinget i desember gjør et endelig vedtak om bygging av Nordøyvegen, kan Vegdirektoratet starte behandlingen av bompengesøknaden.

Forsiden akkurat nå