NCC har fått oppdraget med å asfaltere Nordøyvegen. På bildet er de i gang med et annet prosjekt;  E18 i Østfold.
NCC har fått oppdraget med å asfaltere Nordøyvegen. På bildet er de i gang med et annet prosjekt; E18 i Østfold. (Illustrasjonsfoto: Erik Mårtensson)

Fylkesvei 659 Nordøyvegen

NCC sikret seg asfalteringen på storprosjektet Nordøyvegen

Skal legge totalt 90 000 tonn asfalt fra senhøsten 2020 til våren 2022.

Administrerende direktør i NCC Industry, Joar Caspersen. Foto: Joakim Kröger, NCC

Denne uke kunne NCC Industry AS  signere kontrakt med Skanska om asfaltering på Fv. 659 Nordøyveien i Møre og Romsdal.

– Vi er godt fornøyd med å lande dette prosjektet. Selv om det er litt langt fram i tid, er det et viktig prosjekt for oss. Jeg må berømme anbudsteamet i NCC. Det har vært et omfattende prosjekt å regne på, så det er veldig positivt at vi fikk dette i havn før jul, sier Joar Caspersen, administrerende direktør i NCC Industry.

Prosjektet er for NCC tredelt, der første fase er leveranse av materialer til damkjerner, andre fase er fuktisolering av bruer og tredje fase er asfaltering på vei, bruer og tunneler. Til sammen skal det legges 90.000 tonn asfalt.

– Dette er et svært spennende og stort infrastrukturprosjekt og vi er fornøyd med å kunne bidra i dette. Vi er alle involverte spente på å komme i gang, sier prosjektleder Jøl Arne Suggelia i NCC Industry.

Fylkesvei 659 Nordøyveien vil knytte Nordøyane til fastlandet via sjøfyllinger, undersjøiske tunneler og bruer. Det skal til sammen bygges 13 kilometer undersjøisk tunnel, fordelt på tre tunneler. I tillegg kommer 8 kilometer vei i dagen, hvorav tre bruer. 

Prosjektet har en styringsramme på 4,9 milliarder kroner.

Forsiden akkurat nå